Skip to main content
XVI Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa

TYGIEL 2024

„Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju”

Materiały graficzne

Umieść logo i inne materiały konferencyjne na swojej prezentacji

Harmonogram

Przejrzyj harmonogram wystąpień z poprzedniej edycji

Książka abstraktów

Sprawdź streszczenia wystąpień z poprzedniej edycji

Regulamin

Poznaj swoje prawa i obowiązki w związku z Konferencją

Poradnik wystąpień online

Zestaw wskazówek i dobrych praktyk wystąpień online

Oświadczenie autora

Wypełnij oświadczenie autora rozdziału monografii naukowej