XV Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa – XVI Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2024 Skip to main content
XV Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa

TYGIEL 2023

„Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju"

XV Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2023 „Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju” odbyła się w dniach 23-26 marca 2023 roku w formie stacjonarnej na Wydziale Mechanicznym Politechniki Lubelskiej oraz online na platformie ClickMeeting. Konferencja zgromadziła ponad 500 osób reprezentujących różne ośrodki naukowe zarówno z Polski, jak i zagranicy.

Tematyka Konferencji obejmowała prace naukowo-badawcze oraz przeglądowe o charakterze naukowym z takich obszarów wiedzy, jak: nauki humanistyczne, techniczne, medyczne, ścisłe, społeczne, rolnicze, leśne i weterynaryjne, a także sztuki.

Podczas czterodniowego Wydarzenia odbyły się liczne prezentacje, panele dyskusyjne oraz sesja posterowa. Każdy dzień jubileuszowej edycji Konferencji rozpoczęliśmy od wystąpień Gości Honorowych, którymi byli: prof. dr hab. Agnieszka Chacińska (Międzynarodowy Instytut Mechanizmów i Maszyn Molekularnych Polskiej Akademii Nauk), prof. Mirosław Janowski (University of Maryland), prof. dr hab. inż. Wiesław Nowiński (Sano Centrum Zindywidualizowanej Medycyny Obliczeniowej), prof. dr hab. Krzysztof Sacha (Uniwersytet Jagielloński), dr Dominika Czerniawska (Leiden University) oraz Krzysztof Ostafiński (Nowoczesne Zarządzanie Biznesem). Goście Honorowi przedstawili najnowsze badania i innowacyjne rozwiązania z różnych dziedzin nauki. Uczestnicy Konferencji mieli okazję do zadawania pytań i podzielenia się swoimi spostrzeżeniami.

Następnym punktem Spotkania były wystąpienia uczestników, którzy zaprezentowali wyniki swoich badań w formie wystąpień ustnych. Po każdej sesji odbyła się dyskusja, podczas której uczestnicy mieli okazję do wymiany wiedzy oraz doświadczeń z innymi prelegentami. Drugi i trzeci dzień Konferencji zwieńczyła sesja posterowa.

Konferencja była doskonałą okazją do zaprezentowania wyników badań naukowych szerokiemu gronu odbiorców. Ponadto, celem Wydarzenia była integracja środowiska naukowego, a także interdyscyplinarna, akademicka dyskusja.

XV Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2023 „Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju” została zorganizowana dzięki Fundacji na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL we współpracy z Wydziałem Mechanicznym Politechniki Lubelskiej.

Gośćmi Honorowymi Konferencji byli:

 • prof. dr hab. Agnieszka Chacińska, Międzynarodowy Instytut Mechanizmów i Maszyn Molekularnych Polskiej Akademii Nauk - Zarządzanie stresem w komórce
 • prof. Mirosław Janowski, University of Maryland - Na skrzyżowaniach technologii, czyli dokąd pędzi medycyna
 • prof. dr hab. inż. Wiesław Nowiński, Sano Centrum Zindywidualizowanej Medycyny Obliczeniowej - Interdyscyplinarność badań mózgu
 • prof. dr hab. Krzysztof Sacha, Uniwersytet Jagielloński - Kryształy czasowe
 • dr Dominika Czerniawska, Leiden University - Nauka w cieniu wojny: model rozwoju międzynarodowej współpracy na przykładzie badań nad fuzją nuklearną
 • Krzysztof Ostafiński, Nowoczesne Zarządzanie Biznesem - Utrata tożsamości a Twoje finanse. Metody, skutki i przeciwdziałanie

Komitet Naukowy:

 • prof. dr hab. Paweł Bogdański, Katedra i Zakład Leczenia Otyłości, Zaburzeń Metabolicznych i Dietetyki Klinicznej, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • prof. dr hab. Agnieszka Chacińska, Międzynarodowy Instytut Mechanizmów i Maszyn Molekularnych Polskiej Akademii Nauk
 • prof. dr hab. Iwona Ciereszko, Katedra Biologii i Ekologii Roślin, Wydział Biologii, Uniwersytet w Białymstoku
 • prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Joanna Gotlib, Zakład Edukacji i Badań w Naukach o Zdrowiu, Wydział Nauki o Zdrowiu, Warszawski Uniwersytet Medyczny
 • prof. dr hab. Grzegorz Igliński, Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • prof. Mirosław Janowski, University of Maryland, Baltimore, USA
 • prof. dr hab. Krzysztof Kowalczyk, Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
 • prof. dr hab. Alina Kunicka-Styczyńska, Katedra Cukrownictwa i Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności, Politechnika Łódzka
 • prof. zw. dr hab. Dariusz Łukasiewicz, Katedra Logiki i Ontologii, Wydział Filozofii, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • prof. n. dr hab. Dariusz Matelski, Instytut Badań, Dokumentacji i Poszukiwań Dzieł Sztuki im. Karola Estreichera jr. w Krakowie
 • prof. nadzw. dr hab. Grażyna Niewiadomska, Zakład Neurofizologii, Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN
 • prof. dr hab. inż. Wiesław Nowiński, Sano Centrum Zindywidualizowanej Medycyny Obliczeniowej, Kraków
 • prof. dr hab. inż. Zbigniew Pater, Rektor Politechniki Lubelskiej
 • prof. nadzw. dr hab. Magdalena Przybysz-Stawska, Katedra Informatologii i Bibliologii, Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Krzysztof Sacha, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Uniwersytet Jagielloński
 • prof. dr hab. Alina Sionkowska, Katedra Chemii Biomateriałów i Kosmetyków, Wydział Chemii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr hab. Małgorzata Bogunia-Borowska, prof. UJ, Instytut Socjologii, Wydział Filozoficzny, Uniwersytet Jagielloński
 • dr hab. n. o zdr. Małgorzata Domagalska-Szopa, Zakład Fizjoterapii Wieku Rozwojowego, Wydział Nauk o Zdrowiu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 • dr hab. Barbara Hawrylak-Nowak, prof. ucz., Zakład Fizjologii i Biochemii Roślin, Katedra Botaniki i Fizjologii Roślin, Wydział Biologii Środowiskowej, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr hab. Magdalena Jaszek, prof. UMCS, Katedra Biochemii i Biotechnologii, Instytut Nauk Biologicznych, Wydział Biologii i Biotechnologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
 • dr hab. Kazimiera Juszka, prof. UP, Instytut Prawa, Ekonomii i Administracji, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • dr hab. n. farm. Ewa Kędzierska, prof. UM, Katedra i Zakład Farmakologii z Farmakodynamiką, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • dr hab. n. med. i n. o zdr. Dorota Lasota, Katedra i Zakład Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej, Wydział Lekarski, Warszawski Uniwersytet Medyczny
 • dr hab. Magdalena Marzec-Jóźwicka, Katedra Edukacji Polonistycznej i Medialnej, Kolegium Filologii Polskiej, Edytorstwa i Humanistyki Cyfrowej, Wydział Nauk Humanistycznych, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • dr hab. inż. Przemysław Niewiadomski, prof. UZ, Katedra Zarządzania Strategicznego i Marketingu, Instytut Nauk o Zarządzaniu i Jakości, Wydział Ekonomii i Zarządzania, Uniwersytet Zielonogórski
 • dr hab. n. o zdr. Anna Pacian, prof. UM, Katedra Zdrowia Publicznego, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • dr hab. n. pr. Jolanta Pacian, Zakład Promocji Zdrowia, Katedra Rozwoju Pielęgniarstwa, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • dr hab. inż. Agnieszka Pilarska, prof. UPP, Katedra Inżynierii Wodnej i Sanitarnej, Wydział Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • dr hab. Jolanta Rachwalska Von Rejchwald, prof. UMCS, Katedra Romanistyki, Instytut Językoznawstwa i Literaturoznawstwa, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
 • dr hab. inż. Mirosław Rucki, prof. UTH, Katedra Technologii Maszyn, Wydział Mechaniczny, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
 • dr hab. n. farm. Anna Serefko, Zakład Farmacji Klinicznej i Opieki Farmaceutycznej, Wydział Farmaceutyczny, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • dr hab. Agata Skała, prof. UMCS, Katedra Historii Literatury Polskiej, Instytut Językoznawstwa i Literaturoznawstwa, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
 • dr hab. Katarzyna Smyk, prof. UMCS, Instytut Nauk o Kulturze, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
 • dr hab. Kristina Vorontsova, Instytut Językoznawstwa i Literaturoznawstwa, Wydział Nauk Humanistycznych, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
 • dr Alicja Antas-Jaszczuk, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
 • dr n. farm. Anna Biernasiuk, Katedra i Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej, Wydział Farmaceutyczny, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • dr Renata Bryzek, Instytut Językoznawstwa i Literaturoznawstwa, Wydział Nauk Humanistycznych, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
 • dr Dorota Chimicz, Katedra Psychopedagogiki Specjalnej i Socjopedagogiki Specjalnej, Instytut Pedagogiki, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
 • dr Dominika Czerniawska, Leiden Institute of Advanced Computer Science, Leiden University, Netherlands
 • dr inż. Zbigniew Czyż, Wydział Lotnictwa, Lotnicza Akademia Wojskowa
 • dr inż. Dorota Dardas, Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu
 • dr Joanna Dec-Pietrowska, Katedra Humanizacji Medycyny i Seksuologii, Instytut Nauk o Zdrowiu, Collegium Medicum, Uniwersytet Zielonogórski
 • dr n. o zdr. Ewelina Firlej, Zakład Kosmetologii i Medycyny Estetycznej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • dr n. o zdr. Mariola Janiszewska, Zakład Informatyki i Statystyki Medycznej z Pracownią e-Zdrowia, Wydział Nauk Medycznych, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • dr Karol Juszka, Instytut Prawa, Ekonomii i Administracji, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.
 • dr n. farm. Paulina Kazimierczak, Samodzielna Pracownia Inżynierii Tkankowej i Medycyny Regeneracyjnej, Katedra Nauk Biomedycznych, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • dr n. med. Wioleta Kowalska, Katedra i Zakład Immunologii Klinicznej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • dr inż. Agnieszka Makara, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • dr inż. Agnieszka Malik, Katedra Biotechnologii, Mikrobiologii i Żywienia Człowieka, Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr n. farm. Jolanta Orzelska-Górka, Katedra i Zakład Farmakologii z Farmakodynamiką, Wydział Farmaceutyczny, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • dr inż. Agnieszka Pluta-Kubica, Katedra Przetwórstwa Produktów Zwierzęcych, Wydział Technologii Żywności, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • dr Adriana Pogoda-Kołodziejak, Instytut Językoznawstwa i Literaturoznawstwa, Wydział Nauk Humanistycznych, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
 • dr Agnieszka Roguska, Instytut Pedagogiki, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
 • dr Justyna Stecko, Katedra Nauk Humanistycznych i Społecznych, Wydział Zarządzania, Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • dr inż. Łukasz Szałata, Katedra Inżynierii Ochrony Środowiska, Wydział Inżynierii Środowiska, Politechnika Wrocławska
 • dr Dorota Tymura, Katedra Historii Filozofii i Filozofii Porównawczej, Instytut Filozofii, Wydział Filozofii i Socjologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
 • dr Anna Walkiewicz, Zakład Biogeochemii Środowiska Przyrodniczego, Instytut Agrofizyki PAN
 • kpt. dr Damian Witczak, Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej
 • dr Anna Wirkijowska, Katedra Technologii Surowców Pochodzenia Roślinnego i Gastronomii, Zakład Inżynierii i Technologii Zbóż, Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr n. med. Justyna Woś, Katedra i Zakład Immunologii Klinicznej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • dr n. o zdr. Beata Wójcik, Zakład Fizjoterapii Klinicznej, Katedra Fizjoterapii Klinicznej, Wydział Lekarski, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • dr n. med. Gustaw Wójcik, Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
 • dr inż. Wioletta Wróblewska, Katedra Zarządzania i Marketingu, Wydział Agrobioinżynierii, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

 

Komitet Organizacyjny:

 • Ewelina Chodźko
 • Alicja Danielewska
 • Dorota Dardas
 • Elżbieta Doluk
 • Iwona Domina
 • Ewelina Firlej
 • Karolina Furtak
 • Karolina Głogowska
 • Agnieszka Gołaszewska
 • Joanna Jędrzejewska
 • Kinga Kalbarczyk
 • Joanna Kocięcka
 • Wioleta Kowalska
 • Joanna Kozłowska
 • Patrycja Lipold
 • Agata Litak
 • Kamil Maciąg
 • Monika Maciąg
 • Izabela Miturska-Barańska
 • Izabela Mołdoch-Mendoń
 • Jolanta Orzelska-Górka
 • Aneta Peichert
 • Paulina Pomajda
 • Alicja Rajtak
 • Agnieszka Richert
 • Katarzyna Skórka
 • Agnieszka Szczotok
 • Marcin Szklarczyk
 • Paulina Szymczyk
 • Justyna Woś

Patronat Honorowy:

 • Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk
 • Krajowa Reprezentacja Doktorantów
 • Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
 • Niezależne Zrzeszenie Studentów
 • Nowoczesne Zarządzanie Biznesem
 • Polska Akademia Nauk
 • Politechnika Lubelska
 • Polskie Centrum Badań i Certyfikacji
 • Polskie Towarzystwo Astrobiologiczne
 • Polskie Towarzystwo Fizyczne
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Patronat Medialny:

 • AEGEE Kraków
 • AIESEC
 • Biotechnologia.pl
 • ELSA
 • Forum akademickie
 • TV Student