XIV Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa – XVI Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2024 Skip to main content
XIV Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa

TYGIEL 2022

„Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju"

XIV Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2022 „Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju” odbyła się w dniach 24-27 marca 2022 roku. Podczas Wydarzenia mieliśmy okazję zarówno do spotkania zdalnego i łączenia się z uczestnikami na całym świecie, jak i uczestnictwa stacjonarnego na Wydziale Mechanicznym Politechniki Lubelskiej.

Historia Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej TYGIEL sięga 2009 roku, kiedy to na Politechnice Lubelskiej odbyła się pierwsza edycja Wydarzenia. Obecnie to jedno z największych wydarzeń naukowych w Polsce, którego celem jest wymiana wiedzy i doświadczeń między uczestnikami, inspiracja do nawiązania współpracy oraz tworzenia interdyscyplinarnych zespołów badawczych

Konferencję uświetniły wykłady Gości Honorowych, którymi byli: Tomasz Arciszewski, Ph.D., Professor (George Mason University, USA), Professor Lidia Morawska, PhD (Queensland University of Technology, Australia), prof. dr hab. n. med. Andrzej Ziemba (Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN), dr hab. Joanna Hańderek, prof. UJ (Uniwersytet Jagielloński), Krzysztof Ostafiński (Nowoczesne Zarządzanie Biznesem), Piotr Szczepanek (Comp S.A.) oraz Emil Kasperkiewicz i Maciej Szczepański (AIESEC). Następnym punktem spotkania były wystąpienia uczestników, którzy zaprezentowali swoje prace badawcze i przeglądowe w formie wystąpień ustnych lub/i posterów naukowych.

W Konferencji wzięło udział ponad 600 osób reprezentujących różne jednostki naukowe z Polski i z zagranicy. Uczestnikami Wydarzenia byli również przedstawiciele firm oraz portali internetowych.

Gośćmi Honorowymi Konferencji byli:

 • Tomasz Arciszewski, Ph.D., Professor, Civil, Environmental and Infrastructure Engineering Department, Volgenau School of Engineering, George Mason University, USA
  Tytuł wystąpienia: Transdyscyplinarność i Innowacyjność
 • Professor Lidia Morawska, PhD, Queensland University of Technology, Brisbane, Australia, dyrektor Międzynarodowego Laboratorium Jakości Powietrza i Zdrowia w QUT
  Tytuł wystąpienia: Technologie budowlane przyszłości: na Ziemi czy na Marsie?
 • prof. dr hab. n. med. Andrzej Ziemba, Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN
  Tytuł wystąpienia: Ewolucja oblicza medycyny
 • dr hab. Joanna Hańderek, prof. UJ, Instytut Filozofii, Uniwersytet Jagielloński
  Tytuł wystąpienia: Filozofia wegańska
 • Krzysztof Ostafiński, Dyrektor Programu Edukacyjnego Nowoczesne Zarządzanie Biznesem
  Tytuł wystąpienia: Kondycja finansowa młodych (18-24) po 2 latach pandemii
 • Emil Kasperkiewicz, Wiceprzewodniczący ds. Współpracy z Biznesem AIESEC Polska; Maciej Szczepański, Przewodniczący Komitetu Lokalnego AIESEC w Lublinie
  Tytuł wystąpienia: W jaki sposób młodzi ludzie mogą zmieniać świat? Inicjatywa AIESEC oraz Youth 4 Global Goals
 • Piotr Szczepanek, Dyrektor Pionu Systemów Sieciowych, Comp S.A.
  Tytuł wystąpienia: Komunikacja w erze koronawirusa i wojny. Treatnet – technologie bezpieczeństwa od operatora i klasyfikowanie danych

Komitet Naukowy:

 • Professor Tomasz Arciszewski, Ph.D., Civil, Environmental and Infrastructure Engineering Department, Volgenau School of Engineering, George Mason University, USA
 • prof. dr hab. n. med. Maria Barcikowska-Kotowicz, Zespół Kliniczno-Badawczy Chorób Zwyrodnieniowych OUN, Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej M. Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk
 • prof. dr hab. Marek Godlewski, Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie
 • prof. dr hab. Grażyna Gościniak, Katedra i Zakład Mikrobiologii, Wydział Lekarski, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • dr hab. Joanna Hańderek, prof. UJ, Instytut Filozofii, Uniwersytet Jagielloński
 • prof. dr hab. Grzegorz Igliński, Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • prof. dr hab. Krzysztof Kowalczyk, Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
 • prof. dr hab. inż. Tomasz Lesiów, Katedra Agroinżynierii i Analizy Jakości, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Professor Lidia Morawska, PhD, Queensland University of Technology, Brisbane, Australia, dyrektor Międzynarodowego Laboratorium Jakości Powietrza i Zdrowia w QUT
 • prof. dr hab. inż. Zbigniew Pater, Rektor Politechniki Lubelskiej
 • prof. dr hab. Magdalena Wójciak, Zakład Chemii Analitycznej, Katedra Chemii, Wydział Farmaceutyczny, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • prof. dr hab. Piotr Zawojski, Instytut Nauk o Kulturze, Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • prof. dr hab. n. med. Andrzej Ziemba, Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej Polskiej Akademii Nauk
 • dr hab. Rafał Eysymontt, prof. UWr, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Uniwersytet Wrocławski
 • dr hab. n. farm. Ewa Gibuła-Tarłowska, Katedra i Zakład Farmakologii z Farmakodynamiką, Wydział Farmaceutyczny, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • mł. bryg. dr hab. inż. Paweł Gromek, prof. uczelni, Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Szkoła Główna Służby Pożarniczej
 • dr hab. inż. Anna Jakubczyk, prof. UP, Katedra Biochemii, Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr hab. Kazimiera Juszka, prof. UP, Instytut Prawa i Ekonomii, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
 • dr hab. Monika Karaś, Katedra Biochemii i Chemii Żywności, Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr hab. n. farm. Ewa Kędzierska, prof. UM, Katedra i Zakład Farmakologii z Farmakodynamiką, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • dr hab. Marcin Komańda, Wydział Ekonomii i Zarządzania, Politechnika Opolska
 • dr hab. n. med. Joanna Krzowska-Firych, Klinika Leczenia Chorób Zakaźnych, Instytut Medycyny Wsi im. W. Chodźki
 • dr hab. Monika Naumowicz, prof. UwB, Wydział Chemii, Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. inż. Przemysław Niewiadomski, prof. UZ, Katedra Zarządzania Strategicznego i Marketingu, Instytut Nauk o Zarządzaniu i Jakości, Uniwersytet Zielonogórski
 • dr hab. inż. Agnieszka Pilarska, prof. UPP, Katedra Inżynierii Wodnej i Sanitarnej, Wydział Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • dr hab. inż. Mirosław Rucki, prof. UTH, Katedra Technologii Maszyn, Wydział Mechaniczny, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
 • dr hab. n. farm. Anna Serefko, Katedra i Zakład Farmacji Stosowanej i Społecznej, Pracownia Badań Przedklinicznych, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • dr hab. Agata Skała, prof. UMCS, Katedra Historii Literatury Polskiej, Instytut Filologii Polskiej, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
 • dr hab. Katarzyna Smyk, prof. UMCS, Instytut Nauk o Kulturze, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
 • dr hab. Anna Tryksza, Katedra Współczesnej Literatury i Kultury Polskiej, Instytut Filologii Polskiej, Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
 • dr Alicja Antas-Jaszczuk, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
 • dr Renata Bancerz, Katedra Biochemii i Biotechnologii, Instytut Nauk Biologicznych, Wydział Biologii i Biotechnologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
 • dr n. med. Agnieszka Bartoszek, Zakład Medycyny Rodzinnej i Pielęgniarstwa Środowiskowego, Katedra Onkologii i Środowiskowej Opieki Zdrowotnej, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • dr n. farm. Anna Biernasiuk, Katedra i Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej z Pracownią Diagnostyki Mikrobiologicznej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • dr Renata Bryzek, Instytut Językoznawstwa i Literaturoznawstwa, Wydział Nauk Humanistycznych, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
 • dr Tomasz Cudejko, School of Healthcare Sciences, College of Biomedical and Life Sciences, Cardiff University, United Kingdom
 • dr inż. Zbigniew Czyż, Katedra Termodynamiki Mechaniki Płynów i Napędów Lotniczych, Wydział Mechaniczny, Politechnika Lubelska
 • dr inż. Dorota Dardas, Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu
 • dr Marcin Domaciuk, Katedra Biologii Komórki, Instytut Nauk Biologicznych, Wydział Biologii i Biotechnologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
 • dr Paweł Fortuna, Katedra Psychologii Eksperymentalnej, Instytut Psychologii, Wydział Nauk Społecznych, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • dr inż. Łukasz Grabowski, Katedra Termodynamiki Mechaniki Płynów i Napędów Lotniczych, Wydział Mechaniczny, Politechnika Lubelska
 • dr n. o zdr. Mariola Janiszewska, Zakład Informatyki i Statystyki Medycznej z Pracownią Zdalnego Nauczania, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • dr Elżbieta Januszewska, Katedra Psychologii Klinicznej, Instytut Psychologii, Wydział Nauk Społecznych, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • dr Karol Juszka, Instytut Prawa i Ekonomii, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
 • dr n. farm. Paulina Kazimierczak, Samodzielna Pracownia Inżynierii Tkankowej i Medycyny Regeneracyjnej, Katedra Nauk Biomedycznych, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • dr n. farm. Katarzyna Klimek, Katedra i Zakład Biochemii i Biotechnologii, Wydział Farmaceutyczny, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • dr n. med. Katarzyna Kocka, Zakład Medycyny Rodzinnej i Pielęgniarstwa Środowiskowego, Katedra Onkologii i Środowiskowej Opieki Zdrowotnej, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • dr n. med. Wioleta Kowalska, Katedra i Zakład Immunologii Klinicznej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • dr Agnieszka Kuźniar, Katedra Biologii i Biotechnologii Mikroorganizmów, Instytut Nauk Biologicznych, Wydział Nauk Ścisłych i Nauk o Zdrowiu, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • dr n. med. Marta Łuczyk, Zakład Onkologii, Katedra Onkologii i Środowiskowej Opieki Zdrowotnej, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • dr Agnieszka Malik, Katedra Biotechnologii, Mikrobiologii I Żywienia Człowieka, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr n. farm. Agnieszka Marzec, Zakład Dietetyki Klinicznej, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • dr Danuta Ochojska, Zakład Psychologii, Wydział Pedagogiczny, Uniwersytet Rzeszowski
 • dr Elżbieta Pawlak-Hejno, Katedra Komunikacji Medialnej, Instytut Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach, Wydział Politologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
 • dr Adriana Pogoda-Kołodziejak, Instytut Językoznawstwa i Literaturoznawstwa, Wydział Nauk Humanistycznych, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
 • dr inż. Monika Pytka, Katedra Biotechnologii, Mikrobiologii I Żywienia Człowieka, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr Grzegorz Skrobotowicz, Katedra Postępowania Karnego, Instytut Nauk Prawnych, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • dr Olga Smalej, Katedra Metod Badawczych Zarządzania, Instytut Nauk o Zarządzaniu i Jakości, Wydział Ekonomiczny, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
 • dr Andrzej Sołtys, Katedra Nauk Humanistycznych i Społecznych, Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • dr Ewa Stawinoga, Katedra Literaturoznawstwa Słowiańskiego, Instytut Neofilologii, Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
 • dr Barbara Stelingowska, Instytut Językoznawstwa i Literaturoznawstwa, Wydział Nauk Humanistycznych, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
 • dr Kristina Vorontsova, Instytut Językoznawstwa i Literaturoznawstwa, Wydział Nauk Humanistycznych, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
 • dr inż. Wioletta Wróblewska, Katedra Zarządzania i Marketingu, Wydział Agrobioinżynierii, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Komitet Organizacyjny:

 • Ewelina Chodźko
 • Zbigniew Czyż
 • Alicja Danielewska
 • Iwona Domina
 • Magdalena Dudek
 • Ewelina Firlej
 • Kinga Kalbarczyk
 • Janina Kołodziej-Fedirko
 • Wioleta Kowalska
 • Joanna Kozłowska
 • Agata Krzos
 • Jakub Krzywonos
 • Justyna Kujawska
 • Kamil Maciąg
 • Monika Maciąg
 • Izabela Miturska
 • Kateryna Mudra
 • Emilia Osmólska
 • Agnieszka Pilarska
 • Paulina Pomajda
 • Agnieszka Richert
 • Katarzyna Skórka
 • Ilona Skrabalak
 • Maciej Szczepański
 • Marcin Szklarczyk
 • Paulina Szymczyk
 • Patryk Urbanik
 • Justyna Woś

Sponsor: Comp S.A.

Patronat Honorowy:

 • Niezależne Zrzeszenie Studentów
 • Nowoczesne Zarządzanie Biznesem
 • Polska Akademia Nauk
 • Politechnika Lubelska
 • Polskie Towarzystwo Astrobiologiczne
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Wydawnictwo TYGIEL

Patronat Medialny:

 • AIESEC
 • Biotechnologia.pl
 • ELSA
 • Forum akademickie
 • TV Student

XIV Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2022 „Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju” została zorganizowana przez Fundację na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL przy współpracy z Politechniką Lubelską.