Skip to main content
XIV Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa

TYGIEL 2022

„Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju"

XIV Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2022 „Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju” odbyła się w dniach 24-27 marca 2022 roku. Podczas Wydarzenia mieliśmy okazję zarówno do spotkania zdalnego i łączenia się z uczestnikami na całym świecie, jak i uczestnictwa stacjonarnego na Wydziale Mechanicznym Politechniki Lubelskiej.

Historia Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej TYGIEL sięga 2009 roku, kiedy to na Politechnice Lubelskiej odbyła się pierwsza edycja Wydarzenia. Obecnie to jedno z największych wydarzeń naukowych w Polsce, którego celem jest wymiana wiedzy i doświadczeń między uczestnikami, inspiracja do nawiązania współpracy oraz tworzenia interdyscyplinarnych zespołów badawczych

Konferencję uświetniły wykłady Gości Honorowych, którymi byli: Tomasz Arciszewski, Ph.D., Professor (George Mason University, USA), Professor Lidia Morawska, PhD (Queensland University of Technology, Australia), prof. dr hab. n. med. Andrzej Ziemba (Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN), dr hab. Joanna Hańderek, prof. UJ (Uniwersytet Jagielloński), Krzysztof Ostafiński (Nowoczesne Zarządzanie Biznesem), Piotr Szczepanek (Comp S.A.) oraz Emil Kasperkiewicz i Maciej Szczepański (AIESEC). Następnym punktem spotkania były wystąpienia uczestników, którzy zaprezentowali swoje prace badawcze i przeglądowe w formie wystąpień ustnych lub/i posterów naukowych.

W Konferencji wzięło udział ponad 600 osób reprezentujących różne jednostki naukowe z Polski i z zagranicy. Uczestnikami Wydarzenia byli również przedstawiciele firm oraz portali internetowych.

Gośćmi Honorowymi Konferencji byli:

 • Tomasz Arciszewski, Ph.D., Professor, Civil, Environmental and Infrastructure Engineering Department, Volgenau School of Engineering, George Mason University, USA
  Tytuł wystąpienia: Transdyscyplinarność i Innowacyjność
 • Professor Lidia Morawska, PhD, Queensland University of Technology, Brisbane, Australia, dyrektor Międzynarodowego Laboratorium Jakości Powietrza i Zdrowia w QUT
  Tytuł wystąpienia: Technologie budowlane przyszłości: na Ziemi czy na Marsie?
 • prof. dr hab. n. med. Andrzej Ziemba, Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN
  Tytuł wystąpienia: Ewolucja oblicza medycyny
 • dr hab. Joanna Hańderek, prof. UJ, Instytut Filozofii, Uniwersytet Jagielloński
  Tytuł wystąpienia: Filozofia wegańska
 • Krzysztof Ostafiński, Dyrektor Programu Edukacyjnego Nowoczesne Zarządzanie Biznesem
  Tytuł wystąpienia: Kondycja finansowa młodych (18-24) po 2 latach pandemii
 • Emil Kasperkiewicz, Wiceprzewodniczący ds. Współpracy z Biznesem AIESEC Polska; Maciej Szczepański, Przewodniczący Komitetu Lokalnego AIESEC w Lublinie
  Tytuł wystąpienia: W jaki sposób młodzi ludzie mogą zmieniać świat? Inicjatywa AIESEC oraz Youth 4 Global Goals
 • Piotr Szczepanek, Dyrektor Pionu Systemów Sieciowych, Comp S.A.
  Tytuł wystąpienia: Komunikacja w erze koronawirusa i wojny. Treatnet – technologie bezpieczeństwa od operatora i klasyfikowanie danych

Komitet Naukowy:

 • Professor Tomasz Arciszewski, Ph.D., Civil, Environmental and Infrastructure Engineering Department, Volgenau School of Engineering, George Mason University, USA
 • prof. dr hab. n. med. Maria Barcikowska-Kotowicz, Zespół Kliniczno-Badawczy Chorób Zwyrodnieniowych OUN, Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej M. Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk
 • prof. dr hab. Marek Godlewski, Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie
 • prof. dr hab. Grażyna Gościniak, Katedra i Zakład Mikrobiologii, Wydział Lekarski, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • dr hab. Joanna Hańderek, prof. UJ, Instytut Filozofii, Uniwersytet Jagielloński
 • prof. dr hab. Grzegorz Igliński, Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • prof. dr hab. Krzysztof Kowalczyk, Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
 • prof. dr hab. inż. Tomasz Lesiów, Katedra Agroinżynierii i Analizy Jakości, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Professor Lidia Morawska, PhD, Queensland University of Technology, Brisbane, Australia, dyrektor Międzynarodowego Laboratorium Jakości Powietrza i Zdrowia w QUT
 • prof. dr hab. inż. Zbigniew Pater, Rektor Politechniki Lubelskiej
 • prof. dr hab. Magdalena Wójciak, Zakład Chemii Analitycznej, Katedra Chemii, Wydział Farmaceutyczny, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • prof. dr hab. Piotr Zawojski, Instytut Nauk o Kulturze, Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • prof. dr hab. n. med. Andrzej Ziemba, Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej Polskiej Akademii Nauk
 • dr hab. Rafał Eysymontt, prof. UWr, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Uniwersytet Wrocławski
 • dr hab. n. farm. Ewa Gibuła-Tarłowska, Katedra i Zakład Farmakologii z Farmakodynamiką, Wydział Farmaceutyczny, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • mł. bryg. dr hab. inż. Paweł Gromek, prof. uczelni, Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Szkoła Główna Służby Pożarniczej
 • dr hab. inż. Anna Jakubczyk, prof. UP, Katedra Biochemii, Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr hab. Kazimiera Juszka, prof. UP, Instytut Prawa i Ekonomii, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
 • dr hab. Monika Karaś, Katedra Biochemii i Chemii Żywności, Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr hab. n. farm. Ewa Kędzierska, prof. UM, Katedra i Zakład Farmakologii z Farmakodynamiką, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • dr hab. Marcin Komańda, Wydział Ekonomii i Zarządzania, Politechnika Opolska
 • dr hab. n. med. Joanna Krzowska-Firych, Klinika Leczenia Chorób Zakaźnych, Instytut Medycyny Wsi im. W. Chodźki
 • dr hab. Monika Naumowicz, prof. UwB, Wydział Chemii, Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. inż. Przemysław Niewiadomski, prof. UZ, Katedra Zarządzania Strategicznego i Marketingu, Instytut Nauk o Zarządzaniu i Jakości, Uniwersytet Zielonogórski
 • dr hab. inż. Agnieszka Pilarska, prof. UPP, Katedra Inżynierii Wodnej i Sanitarnej, Wydział Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • dr hab. inż. Mirosław Rucki, prof. UTH, Katedra Technologii Maszyn, Wydział Mechaniczny, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
 • dr hab. n. farm. Anna Serefko, Katedra i Zakład Farmacji Stosowanej i Społecznej, Pracownia Badań Przedklinicznych, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • dr hab. Agata Skała, prof. UMCS, Katedra Historii Literatury Polskiej, Instytut Filologii Polskiej, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
 • dr hab. Katarzyna Smyk, prof. UMCS, Instytut Nauk o Kulturze, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
 • dr hab. Anna Tryksza, Katedra Współczesnej Literatury i Kultury Polskiej, Instytut Filologii Polskiej, Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
 • dr Alicja Antas-Jaszczuk, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
 • dr Renata Bancerz, Katedra Biochemii i Biotechnologii, Instytut Nauk Biologicznych, Wydział Biologii i Biotechnologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
 • dr n. med. Agnieszka Bartoszek, Zakład Medycyny Rodzinnej i Pielęgniarstwa Środowiskowego, Katedra Onkologii i Środowiskowej Opieki Zdrowotnej, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • dr n. farm. Anna Biernasiuk, Katedra i Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej z Pracownią Diagnostyki Mikrobiologicznej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • dr Renata Bryzek, Instytut Językoznawstwa i Literaturoznawstwa, Wydział Nauk Humanistycznych, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
 • dr Tomasz Cudejko, School of Healthcare Sciences, College of Biomedical and Life Sciences, Cardiff University, United Kingdom
 • dr inż. Zbigniew Czyż, Katedra Termodynamiki Mechaniki Płynów i Napędów Lotniczych, Wydział Mechaniczny, Politechnika Lubelska
 • dr inż. Dorota Dardas, Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu
 • dr Marcin Domaciuk, Katedra Biologii Komórki, Instytut Nauk Biologicznych, Wydział Biologii i Biotechnologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
 • dr Paweł Fortuna, Katedra Psychologii Eksperymentalnej, Instytut Psychologii, Wydział Nauk Społecznych, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • dr inż. Łukasz Grabowski, Katedra Termodynamiki Mechaniki Płynów i Napędów Lotniczych, Wydział Mechaniczny, Politechnika Lubelska
 • dr n. o zdr. Mariola Janiszewska, Zakład Informatyki i Statystyki Medycznej z Pracownią Zdalnego Nauczania, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • dr Elżbieta Januszewska, Katedra Psychologii Klinicznej, Instytut Psychologii, Wydział Nauk Społecznych, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • dr Karol Juszka, Instytut Prawa i Ekonomii, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
 • dr n. farm. Paulina Kazimierczak, Samodzielna Pracownia Inżynierii Tkankowej i Medycyny Regeneracyjnej, Katedra Nauk Biomedycznych, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • dr n. farm. Katarzyna Klimek, Katedra i Zakład Biochemii i Biotechnologii, Wydział Farmaceutyczny, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • dr n. med. Katarzyna Kocka, Zakład Medycyny Rodzinnej i Pielęgniarstwa Środowiskowego, Katedra Onkologii i Środowiskowej Opieki Zdrowotnej, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • dr n. med. Wioleta Kowalska, Katedra i Zakład Immunologii Klinicznej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • dr Agnieszka Kuźniar, Katedra Biologii i Biotechnologii Mikroorganizmów, Instytut Nauk Biologicznych, Wydział Nauk Ścisłych i Nauk o Zdrowiu, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • dr n. med. Marta Łuczyk, Zakład Onkologii, Katedra Onkologii i Środowiskowej Opieki Zdrowotnej, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • dr Agnieszka Malik, Katedra Biotechnologii, Mikrobiologii I Żywienia Człowieka, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr n. farm. Agnieszka Marzec, Zakład Dietetyki Klinicznej, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • dr Danuta Ochojska, Zakład Psychologii, Wydział Pedagogiczny, Uniwersytet Rzeszowski
 • dr Elżbieta Pawlak-Hejno, Katedra Komunikacji Medialnej, Instytut Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach, Wydział Politologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
 • dr Adriana Pogoda-Kołodziejak, Instytut Językoznawstwa i Literaturoznawstwa, Wydział Nauk Humanistycznych, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
 • dr inż. Monika Pytka, Katedra Biotechnologii, Mikrobiologii I Żywienia Człowieka, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr Grzegorz Skrobotowicz, Katedra Postępowania Karnego, Instytut Nauk Prawnych, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • dr Olga Smalej, Katedra Metod Badawczych Zarządzania, Instytut Nauk o Zarządzaniu i Jakości, Wydział Ekonomiczny, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
 • dr Andrzej Sołtys, Katedra Nauk Humanistycznych i Społecznych, Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • dr Ewa Stawinoga, Katedra Literaturoznawstwa Słowiańskiego, Instytut Neofilologii, Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
 • dr Barbara Stelingowska, Instytut Językoznawstwa i Literaturoznawstwa, Wydział Nauk Humanistycznych, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
 • dr Kristina Vorontsova, Instytut Językoznawstwa i Literaturoznawstwa, Wydział Nauk Humanistycznych, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
 • dr inż. Wioletta Wróblewska, Katedra Zarządzania i Marketingu, Wydział Agrobioinżynierii, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Komitet Organizacyjny:

 • Ewelina Chodźko
 • Zbigniew Czyż
 • Alicja Danielewska
 • Iwona Domina
 • Magdalena Dudek
 • Ewelina Firlej
 • Kinga Kalbarczyk
 • Janina Kołodziej-Fedirko
 • Wioleta Kowalska
 • Joanna Kozłowska
 • Agata Krzos
 • Jakub Krzywonos
 • Justyna Kujawska
 • Kamil Maciąg
 • Monika Maciąg
 • Izabela Miturska
 • Kateryna Mudra
 • Emilia Osmólska
 • Agnieszka Pilarska
 • Paulina Pomajda
 • Agnieszka Richert
 • Katarzyna Skórka
 • Ilona Skrabalak
 • Maciej Szczepański
 • Marcin Szklarczyk
 • Paulina Szymczyk
 • Patryk Urbanik
 • Justyna Woś

Sponsor: Comp S.A.

Patronat Honorowy:

 • Niezależne Zrzeszenie Studentów
 • Nowoczesne Zarządzanie Biznesem
 • Polska Akademia Nauk
 • Politechnika Lubelska
 • Polskie Towarzystwo Astrobiologiczne
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Wydawnictwo TYGIEL

Patronat Medialny:

 • AIESEC
 • Biotechnologia.pl
 • ELSA
 • Forum akademickie
 • TV Student

XIV Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2022 „Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju” została zorganizowana przez Fundację na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL przy współpracy z Politechniką Lubelską.