XIII Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa – XVI Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2024 Skip to main content
XIII Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa

TYGIEL 2021

„Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju"

XIII Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2021 „Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju” odbyła się 25-28 marca 2021 roku w formie spotkania online. W wydarzeniu wzięło udział ponad 550 osób reprezentujących różne jednostki naukowe z Polski i z zagranicy. W Konferencji uczestniczyli również przedstawiciele firm, portali internetowych oraz placówek medycznych.

Konferencję uświetniły wykłady Gości Honorowych:

 • Prof. Michael Giersig – Zakład Teorii Ośrodków Ciągłych i Nanostruktur, Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk
  Tytuł wystąpienia: Nanomateriały do aplikacji w elektronice i biomedycynie
 • dr Łukasz Lamża – Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych, Uniwersytet Jagielloński
  Tytuł wystąpienia: Co to właściwie jest interdyscyplinarność?
 • dr hab. Grzegorz Brona – Creotech Instruments, były prezes Polskiej Agencji Kosmicznej
  Tytuł wystąpienia: Wielkie oko z nieba, czyli gdzie trafiają dane satelitarne i czemu na jednej złotówce zainwestowanej w kosmos, zarabiamy na Ziemi siedem złotych
 • Łukasz Bondar – PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
  Tytuł wystąpienia: Sezonowy akumulator ciepła dla celów ogrzewania pomieszczeń wykorzystujący przemiany termochemiczne zasilany energią z OZE (SEASTOR)
 • Krzysztof Ostafiński – Dyrektor Programu Edukacyjnego Nowoczesne Zarządzanie Biznesem
  Tytuł wystąpienia: Wyzwania rynku mieszkaniowego i kredyty hipoteczne
 • Piotr Szczepanek – Dyrektor Pionu Systemów Sieciowych, Comp S.A.
  Tytuł wystąpienia: Treatnet – technologie bezpieczeństwa operatora dla klientów w czasach COVID-19

Celem Konferencji była wymiana poglądów i doświadczeń naukowych w gronie osób reprezentujących różne dziedziny nauki, inspiracja do nawiązywania współpracy oraz tworzenia interdyscyplinarnych zespołów badawczych, a także integracja pracowników naukowych, doktorantów i studentów.

Tematyka Konferencji obejmowała prace naukowo-badawcze oraz prace przeglądowe o charakterze naukowym z wielu obszarów wiedzy. Uczestnicy wydarzenia przedstawili swoje wyniki badań w formie wystąpienia ustnego lub/i posteru naukowego.

Komitet Naukowy:

 • dr hab. Justyna Bohacz, prof. UP, Katedra Mikrobiologii Środowiskowej, Wydział Agrobioinżynierii, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr hab. Grzegorz Brona, Creotech Instruments, były prezes Polskiej Agencji Kosmicznej
 • dr hab. Anna Dymmel, prof. UMCS, Katedra Humanistyki Cyfrowej, Instytut Historii, Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
 • dr hab. Marta Fiołka, prof. UMCS, Katedra Immunobiologii, Instytut Nauk Biologicznych, Wydział Biologii i Biotechnologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
 • prof. dr hab. Michael Giersig, Zakład Teorii Ośrodków Ciągłych i Nanostruktur, Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk
 • dr hab. Paweł Glibowski, prof. UP, Katedra Biotechnologii, Mikrobiologii i Żywienia Człowieka, Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr hab. inż. Arkadiusz Gola, prof. PL, Katedra Informatyzacji i Robotyzacji Produkcji, Wydział Mechaniczny, Politechnika Lubelska
 • dr hab. inż. Anna Jakubczyk, prof. UP, Katedra Biochemii i Chemii Żywności, Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr hab. Anna Karłyk-Ćwik, prof. DSW, Instytut Pedagogiki, Wydział Nauk Pedagogicznych, Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu
 • dr hab. inż. Alina Kowalczyk-Juśko, prof. UP, Zakład Inżynierii Ekologicznej, Katedra Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji, Wydział Inżynierii Produkcji, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr hab. Mariusz Krawiec, prof. UMCS, Katedra Fizyki Powierzchni i Nanostruktur, Instytut Fizyki, Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr hab. Agnieszka Lewicka-Zelent, prof. UMCS, Katedra Pedagogiki i Resocjalizacyjnej, Instytut Pedagogiki, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
 • dr hab. Magdalena Marzec-Jóźwicka, Katedra Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego, Wydział Nauk Humanistycznych, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • dr hab. inż. Przemysław Niewiadomski, prof. UZ, Katedra Zarządzania Strategicznego i Marketingu, Instytut Nauk o Zarządzaniu i Jakości, Wydział Ekonomii i Zarządzania, Uniwersytet Zielonogórski
 • dr hab. n. o zdr. Anna Pacian, Katedra Zdrowia Publicznego, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • prof. dr hab. inż. Zbigniew Pater, Rektor Politechniki Lubelskiej
 • dr hab. Norbert Pikuła, prof. UP, Instytut Spraw Społecznych, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
 • dr hab. inż. Mirosław Rucki, prof. UTH Radom, Wydział Mechaniczny, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu
 • dr hab. n. farm. Anna Serefko, Katedra i Zakład Farmacji Stosowanej i Społecznej, Pracownia Badań Przedklinicznych, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • dr hab. Agata Skała, prof. UMCS, Katedra Historii Literatury Polskiej, Instytut Filologii Polskiej, Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
 • dr hab. Anna Tryksza, Katedra Współczesnej Literatury i Kultury Polskiej, Instytut Filologii Polskiej, Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
 • prof. dr hab. n. med. Iwona Wertel, I Katedra i Klinika Ginekologii Onkologicznej i Ginekologii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • dr hab. Urszula Złotek, prof. UP, Katedra Biochemii i Chemii Żywności, Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr n. med. Agnieszka Bartoszek, Zakład Medycyny Rodzinnej i Pielęgniarstwa Środowiskowego, Katedra Onkologii i Środowiskowej Opieki Zdrowotnej, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • dr n. farm. Anna Biernasiuk, Katedra i Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej, Wydział Farmaceutyczny, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • dr n. med. Marianna Charzyńska-Gula, Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych, Państwowa Uczelnia Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu
 • dr Agnieszka Demczuk, Katedra Systemów Politycznych i Praw Człowieka, Instytut Nauk o Polityce i Administracji, Wydział Politologii i Dziennikarstwa, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
 • dr Maciej Frant, Zakład Chorób Świń, Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach
 • dr n. farm. Ewa Gibuła-Tarłowska, Katedra i Zakład Farmakologii z Farmakodynamiką, Wydział Farmaceutyczny, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • dr inż. Łukasz Grabowski, Katedra Termodynamiki Mechaniki Płynów i Napędów Lotniczych, Wydział Mechaniczny, Politechnika Lubelska
 • dr inż. Daniel Janczak, Instytut Metrologii i Inżynierii Biomedycznej, Wydział Mechatroniki, Politechnika Warszawska
 • dr n. o zdr. Mariola Janiszewska, Zakład Informatyki i Statystyki Medycznej z Pracownią Zdalnego Nauczania, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • dr Karol Juszka, Instytut Prawa i Ekonomii, Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie
 • dr n. farm Katarzyna Klimek, Katedra i Zakład Biochemii i Biotechnologii, Wydział Farmaceutyczny, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • dr Agnieszka Kościuk-Jarosz, Instytut Nauk o Kulturze, Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
 • dr n. med. Wioleta Kowalska, Katedra i Zakład Immunologii Klinicznej, Wydział Lekarski, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • dr n. med. Małgorzata Kozioł, Katedra i Zakład Mikrobiologii Lekarskiej, Wydział Lekarski, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • dr Agnieszka Kuźniar, Katedra Biologii i Biotechnologii Mikroorganizmów, Instytut Nauk Biologicznych, Wydział Nauk Ścisłych i Nauk o Zdrowiu, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • dr Łukasz Lamża, Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych, Uniwersytet Jagielloński
 • dr Karol Lemański, Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu
 • dr Łukasz Lewkowicz, Katedra Myśli Politycznej. Instytut Nauk o Polityce i Administracji, Wydział Politologii i Dziennikarstwa, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
 • dr hab. n. wet. Piotr Listos, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr inż. Agnieszka Malik, Katedra Biotechnologii, Mikrobiologii i Żywienia Człowieka, Wydział Nauk o  Żywności i Biotechnologii, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr Kamil Mazurek, Katedra Myśli Politycznej, Instytut Nauk o Polityce i Administracji, Wydział Politologii i Dziennikarstwa, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
 • dr n. praw. Jolanta Pacian, Katedra Zdrowia Publicznego, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • dr n. med., dr n. prawn. Łukasz Pilarz, Oddział Otolaryngologii, Szpital Wielospecjalistyczny sp. z o.o. w Gliwicach
 • dr Grzegorz Skrobotowicz, Katedra Postępowania Karnego, Instytut Nauk Prawnych, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • dr inż. Maciej Szeląg, Katedra Budownictwa Ogólnego, Wydział Budownictwa i Architektury, Politechnika Lubelska
 • dr Izabela Anna Szkurłat, Instytut Bezpieczeństwa Narodowego, Wydział Nauk o Zarządzaniu i Bezpieczeństwie, Akademia Pomorska w Słupsku
 • dr Dorota Tymura, Katedra Historii Filozofii i Filozofii Porównawczej, Instytut Filozofii, Wydział Filozofii i Socjologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
 • dr Anna Walkiewicz, Zakład Biogeochemii Środowiska Przyrodniczego, Instytut Agrofizyki PAN
 • dr Rafał Wawer, Katedra Pedagogiki Kultury, Instytut Pedagogiki, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
 • dr Liliana Węgrzyn-Odzioba, Katedra Stosunków Międzynarodowych, Instytut Nauk o Polityce i Administracji, Wydział Politologii i Dziennikarstwa, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
 • dr n. med. Justyna Woś, Katedra i Zakład Immunologii Klinicznej, Wydział Lekarski, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • dr inż. Wioletta Wróblewska, Katedra Zarządzania i Marketingu, Wydział Agrobioinżynierii, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr n. o zdr. Kinga Zdunek, Katedra Zdrowia Publicznego, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Organizator: Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL

Patronatem Honorowym wydarzenie objęli:

 • Wydawnictwo Naukowe TYGIEL,
 • Nowoczesne Zarządzanie Biznesem,
 • Klaster Lubelska Medycyna,
 • Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski,
 • Polskie Towarzystwo Przyrodników im. M. Kopernika,
 • Prezydent Miasta Lublin,
 • prof. dr hab. inż. Zbigniew Pater (Politechnika Lubelska),
 • Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Patronatem Medialnym wydarzenie objęli:

 • TV Student (http://tvstudent.pl/),
 • Portal psychologia.net.pl (http://psychologia.net.pl/),
 • Portal biotechnologia.pl (https://biotechnologia.pl/),
 • Portal historykon.pl (http://historykon.pl/),
 • Forum Akademickie (https://forumakademickie.pl/),
 • Czasopismo AKCENT (http://akcentpismo.pl/),
 • Miesięcznik „Energetyka” (http://elektroenergetyka.pl/).

Sponsor:

 • Journal of Casting & Materials Engineering,
 • Comp S.A.