Skip to main content
XII Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa

TYGIEL 2020

„Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju"

XII Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2020 „Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju” odbyła się 24-27 września 2020 roku się w formie stacjonarnej z możliwością uczestnictwa zdalnego (online). W Konferencji wzięło udział ponad 500 osób reprezentujących 125 jednostek naukowych z Polski.

Konferencję uświetniły wykłady Gości Honorowych:

 • dr hab. Leszek Kaczmarek – Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN
  Tytuł wystąpienia: Co biolog molekularny ma do powiedzenia o umyśle?
 • dr hab. Kazimierz Rzążewski – Centrum Fizyki Teoretycznej Polskiej Akademii Nauk
  Tytuł wystąpienia: Kondensacja Bosego-Einsteina wczoraj i dziś
 • dr hab. Małgorzata Bieńkowska prof. UwB – Instytut Socjologii, Uniwersytet w Białymstoku
  Tytuł wystąpienia: Interdyscyplinarność w naukach społecznych
 • Maciej Raszewski – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie – Zakład Ubezpieczeń
  Tytuł wystąpienia: Skuteczność systemów emerytalnych a ich otoczenie
 • dr inż. Leszek Latacz – Smart Solution
  Tytuł wystąpienia: Techniczne zastosowania mikrotomografii komputerowej

Kolejnym punktem Konferencji były wystąpienia prelegentów. Zostały one podzielone na poszczególne obszary naukowe. W Konferencji uczestniczyli przedstawiciele nauk medycznych i nauk o zdrowiu, przyrodniczych, ścisłych, technicznych, humanistycznych, społecznych, leśnych, rolniczych i weterynaryjnych. Podczas wydarzenia zaprezentowano również zagadnienia w zakresie sztuki.

Komitet Naukowy:

 • dr hab. Małgorzata Bieńkowska, prof. UwB, Instytut Socjologii, Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Justyna Bohacz, prof. UP, Katedra Mikrobiologii Środowiskowej, Wydział Agrobioinżynierii, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr hab. Jacek Breczko prof. UM, Studium Psychologii i Filozofii Człowieka, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • dr hab. Anna Karłyk-Ćwik, prof. DSW, Instytut Pedagogiki, Wydział Nauk Pedagogicznych, Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu
 • dr hab. Antoni Czyż, prof. UPH, Instytut Językoznawstwa i Literaturoznawstwa, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
 • dr hab. Anna Dymmel, prof. UMCS, Katedra Humanistyki Cyfrowej, Instytut Historii, Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
 • dr hab. Marta Fiołka, prof. UMCS, Katedra Immunobiologii, Instytut Nauk Biologicznych, Wydział Biologii i Biotechnologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
 • dr hab. Paweł Glibowski, prof. UP, Katedra Biotechnologii, Mikrobiologii i Żywienia Człowieka, Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr hab. inż. Arkadiusz Gola, prof. PL, Zakład Robotyzacji i Organizacji Produkcji, Katedra Informatyzacji i Robotyzacji Produkcji, Wydział Mechaniczny, Politechnika Lubelska
 • dr hab. inż. Anna Jakubczyk, prof. UP, Katedra Biochemii i Chemii Żywności, Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • prof. dr hab. inż. Piotr Kacejko, Politechnika Lubelska
 • dr hab. inż. Alina Kowalczyk-Juśko, prof. UP, Zakład Inżynierii Ekologicznej, Katedra Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji, Wydział Inżynierii Produkcji, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • prof. dr hab. Leszek Kaczmarek, Zakład Neurobiologii Molekularnej i Komórkowej, Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN
 • dr hab. Magdalena Krauze, prof. UP, Katedra Biochemii i Toksykologii, Wydział Biologii, Pracownia Biochemii Analitycznej, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr hab. Mariusz Krawiec, prof. UMCS, Katedra Fizyki Powierzchni i Nanostruktur, Instytut Fizyki, Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
 • dr hab. n. wet., dr n. pr. Piotr Listos, prof. UP, Zakład Patomorfologii i Weterynarii Sądowej, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • prof. dr hab. Zygmunt Litwińczuk, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • prof. dr hab. Kazimierz Rzążewski, Centrum Fizyki Teoretycznej Polskiej Akademii Nauk
 • dr hab. Agata Skała, prof. UMCS, Katedra Historii Literatury Polskiej, Instytut Filologii Polskiej, Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
 • dr hab. n. med. Iwona Wertel, prof. UM, I Katedra i Klinika Ginekologii Onkologicznej i Ginekologii, I Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologicznym, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • dr hab. Ewa Janik-Zabrotowicz, prof. UMCS, Katedra Biologii Komórki, Instytut Nauk Biologicznych, Wydział Biologii i Biotechnologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
 • dr hab. Lech Zdybel, prof. UMCS, Katedra Historii Filozofii i Filozofii Porównawczej, Instytut Filozofii, Wydział Filozofii i Socjologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
 • dr hab. Urszula Złotek, prof. UP, Katedra Biochemii i Chemii Żywności, Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr hab. Magdalena Marzec-Jóźwicka, Katedra Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego, Wydział Nauk Humanistycznych, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • dr hab. n. med. Paweł Kalinowski, Samodzielna Pracownia Epidemiologii, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • dr hab. Anna Pacian, Katedra Zdrowia Publicznego, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • dr hab. n. farm. Anna Serefko, Katedra i Zakład Farmacji Stosowanej, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • dr Alicja Antas-Jaszczuk, Instytut Pedagogiki, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
 • dr n. med. Agnieszka Bartoszek, Katedra Onkologii i Środowiskowej Opieki Zdrowotnej, Zakład Medycyny Rodzinnej i Pielęgniarstwa Środowiskowego, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • dr n. farm. Anna Biernasiuk, Katedra i Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej z Pracownią Diagnostyki Mikrobiologicznej, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • dr n. med. Marianna Charzyńska-Gula, Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych, Państwowa Uczelnia Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu
 • dr Konrad Czernichowski, Katedra Gospodarki Światowej i Integracji Europejskiej, Instytut Ekonomii i Finansów, Wydział Ekonomiczny, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
 • dr inż. Zbigniew Czyż, Katedra Płatowca i Silnika, Wydział Lotnictwa, Lotnicza Akademia Wojskowa
 • dr Agnieszka Demczuk, Katedra Systemów Politycznych i Praw Człowieka, Instytut Nauk o Polityce i Administracji, Wydział Politologii i Dziennikarstwa, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
 • dr Małgorzata Dziekanowska, Katedra Socjologii Zmiany Społecznej, Instytut Socjologii, Wydział Filozofii i Socjologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
 • dr Maciej Frant, Zakład Chorób Świń, Państwowy Instytut Weterynaryjny, Państwowy Instytut Badawczy w Puławach
 • dr Monika Jach, Katedra Biologii Molekularnej, Instytut Nauk Biologicznych, Wydział Biotechnologii i Nauk o Środowisku, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • dr n. o zdr. Mariola Janiszewska, Zakład Informatyki i Statystyki Medycznej z Pracownią Zdalnego Nauczania, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • dr n. med. Małgorzata Kozioł, Katedra i Zakład Mikrobiologii Lekarskiej, II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • dr Agnieszka Kuźniar, Katedra Biologii i Biotechnologii Mikroorganizmów, Instytut Nauk Biologicznych, Wydział Nauk Ścisłych i Nauk o Zdrowiu, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • dr Agnieszka Lasota, Pracownia Psychologii Dzieci i Młodzieży, Instytut Psychologii, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
 • dr Łukasz Lewkowicz, Katedra Myśli Politycznej. Instytut Nauk o Polityce i Administracji, Wydział Politologii i Dziennikarstwa, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
 • dr Dorota Litwin-Lewandowska, Katedra Teorii i Metodologii Nauk o Polityce i Administracji, Instytut Nauk o Polityce i Administracji, Wydział Politologii i Dziennikarstwa, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
 • dr inż. Małgorzata Łatka, Katedra Energoelektroniki i Elektroenergetyki, Wydział Elektrotechniki i Informatyki, Politechnika Rzeszowska
 • dr inż. Agnieszka Malik, Katedra Biotechnologii, Mikrobiologii i Żywienia Człowieka, Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr Kamil Mazurek, Katedra Myśli Politycznej, Instytut Nauk o Polityce i Administracji, Wydział Politologii i Dziennikarstwa, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
 • dr n. praw. Jolanta Pacian, Katedra Zdrowia Publicznego, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • dr n. med. Łukasz Pilarz, Katedra i Oddział Kliniczny Laryngologii w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 • dr Anna Pytlak, Zakład Biogeochemii Środowiska Przyrodniczego, Instytut Agrofizyki PAN
 • dr Justyna Rynkiewicz, Katedra Estetyki i Filozofii Kultury, Instytut Filozofii, Wydział Filozofii i Socjologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
 • dr n. med. Marcin Rząca, Zakład Onkologii, Katedra Onkologii i Środowiskowej Opieki Zdrowotnej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • dr Ewa Sajnaga, Laboratorium Biokontroli, Produkcji i Aplikacji EPN, Interdyscyplinarne Centrum Badań Naukowych, Wydział Nauk Ścisłych i Nauk o Zdrowiu, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • dr Grzegorz Skrobotowicz, Katedra Postępowania Karnego, Instytut Nauk Prawnych, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • dr inż. Rafał Sochaczewski, Zakład Mechaniki i Budowy Maszyn, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
 • dr Piotr Stanek, Pracownia Ekologicznej Produkcji Żywności Pochodzenia Zwierzęcego, Wydział Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr inż. Maciej Szeląg, Katedra Budownictwa Ogólnego, Wydział Budownictwa i Architektury, Politechnika Lubelska
 • dr Dorota Tymura, Katedra Historii Filozofii i Filozofii Porównawczej, Instytut Filozofii, Wydział Filozofii i Socjologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
 • dr Rafał Wawer, Katedra Pedagogiki Kultury, Instytut Pedagogiki, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
 • dr inż. Wioletta Wróblewska, Pracownia Ekonomiki Ogrodnictwa, Katedra Zarządzania i Marketingu, Wydział Agrobioinżynierii, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr n. o zdr. Kinga Zdunek, Katedra Zdrowia Publicznego, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • dr Agnieszka Ziętek, Katedra Administracji Publicznej, Instytut Nauk o Polityce i Administracji, Wydział Politologii i Dziennikarstwa, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Komitet Organizacyjny:

 • Paulina Badura
 • Jakub Biegała
 • Katarzyna Bielecka
 • Ewelina Chodźko
 • Robert Chudzik
 • Maciej Czarnecki
 • Zbigniew Czyż
 • Alicja Danielewska
 • Weronika Domerecka
 • Beata Fijołek-Soska
 • Patrycja Gierszon
 • Karolina Głogowska
 • Łukasz Grabowski
 • Joanna Jędrzejewska
 • Paulina Kazimierczak
 • Joanna Kocięcka
 • Klaudia Kowalik
 • Katarzyna Krajewska
 • Agata Krzos
 • Adam Kubaczyński
 • Maria Kurzylewska
 • Michał Litwińczuk
 • Tomasz Łusiak
 • Kamil Maciąg
 • Monika Maciąg
 • Angelika Mastalerczyk
 • Izabela Miturska
 • Izabela Mołdoch-Mendoń
 • Aleksandra Okupińska
 • Paulina Pańczyk
 • Marceli Romańczuk
 • Dorota Sikora
 • Olga Smalej
 • Gabriela Sobiło
 • Agnieszka Sowa
 • Marcin Szklarczyk
 • Marcin Szlachetka
 • Joanna Szydełko
 • Paulina Szymczyk
 • Magdalena Śliwa
 • Kamila Talarek
 • Gracjana Woźniak
 • Wioletta Wróblewska
 • Sofiia Zaiats
 • Marzena Zieziula

Organizatorzy:

 • Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL
 • Politechnika Lubelska

Patronatem Honorowym wydarzenie objęli:

 • Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski,
 • Prezydent Miasta Lublin,
 • Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
 • Instytut Badań Edukacyjnych,
 • Instytut Medycyny Wsi w Lublinie,
 • Towarzystwo Pedagogiki Filozoficznej,
 • Polskie Towarzystwo Higieniczne,
 • Polskie Towarzystwo Przyrodników im. M. Kopernika,
 • Narodowe Centrum Badań i Rozwoju,
 • Wydawnictwo Naukowe TYGIEL,
 • Nowoczesne Zarządzanie Biznesem,
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej,
 • Samorząd Doktorantów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie,
  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie.

Patronatem Medialnym wydarzenie objęli:

 • Portal e-biotechnologia.pl (http://www.e-biotechnologia.pl/)
 • Portal medinwestycje.pl (http://www.medinwestycje.pl/)
 • Portal historykon.pl (http://historykon.pl/)
 • Portal laboratoria.xtech.pl (https://www.laboratoria.xtech.pl/).
 • Portal wysokienapiecie.pl (https://wysokienapiecie.pl/),
 • Portal psychologia.net.pl (http://psychologia.net.pl/),
 • Miesięcznik naukowo-techniczny „Przegląd Mechaniczny” (http://przegladmechaniczny.pl/pl/)
 • Portal sigma-not.pl (http://sigma-not.pl/home.do)
 • Czasopismo AKCENT (http://akcentpismo.pl/)
 • Miesięcznik „Energetyka” (http://elektroenergetyka.pl/)
 • Forum Akademickie (https://forumakademickie.pl/),
 • Portal biotechnologia.pl (https://biotechnologia.pl/),
 • Portal charaktery.eu (https://charaktery.eu/),
 • TV Student (http://tvstudent.pl/).

Sponsor: Smart Solutions Robert Kaczmarczyk.