XII Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa – XVI Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2024 Skip to main content
XII Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa

TYGIEL 2020

„Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju"

XII Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2020 „Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju” odbyła się 24-27 września 2020 roku się w formie stacjonarnej z możliwością uczestnictwa zdalnego (online). W Konferencji wzięło udział ponad 500 osób reprezentujących 125 jednostek naukowych z Polski.

Konferencję uświetniły wykłady Gości Honorowych:

 • dr hab. Leszek Kaczmarek – Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN
  Tytuł wystąpienia: Co biolog molekularny ma do powiedzenia o umyśle?
 • dr hab. Kazimierz Rzążewski – Centrum Fizyki Teoretycznej Polskiej Akademii Nauk
  Tytuł wystąpienia: Kondensacja Bosego-Einsteina wczoraj i dziś
 • dr hab. Małgorzata Bieńkowska prof. UwB – Instytut Socjologii, Uniwersytet w Białymstoku
  Tytuł wystąpienia: Interdyscyplinarność w naukach społecznych
 • Maciej Raszewski – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie – Zakład Ubezpieczeń
  Tytuł wystąpienia: Skuteczność systemów emerytalnych a ich otoczenie
 • dr inż. Leszek Latacz – Smart Solution
  Tytuł wystąpienia: Techniczne zastosowania mikrotomografii komputerowej

Kolejnym punktem Konferencji były wystąpienia prelegentów. Zostały one podzielone na poszczególne obszary naukowe. W Konferencji uczestniczyli przedstawiciele nauk medycznych i nauk o zdrowiu, przyrodniczych, ścisłych, technicznych, humanistycznych, społecznych, leśnych, rolniczych i weterynaryjnych. Podczas wydarzenia zaprezentowano również zagadnienia w zakresie sztuki.

Komitet Naukowy:

 • dr hab. Małgorzata Bieńkowska, prof. UwB, Instytut Socjologii, Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Justyna Bohacz, prof. UP, Katedra Mikrobiologii Środowiskowej, Wydział Agrobioinżynierii, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr hab. Jacek Breczko prof. UM, Studium Psychologii i Filozofii Człowieka, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • dr hab. Anna Karłyk-Ćwik, prof. DSW, Instytut Pedagogiki, Wydział Nauk Pedagogicznych, Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu
 • dr hab. Antoni Czyż, prof. UPH, Instytut Językoznawstwa i Literaturoznawstwa, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
 • dr hab. Anna Dymmel, prof. UMCS, Katedra Humanistyki Cyfrowej, Instytut Historii, Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
 • dr hab. Marta Fiołka, prof. UMCS, Katedra Immunobiologii, Instytut Nauk Biologicznych, Wydział Biologii i Biotechnologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
 • dr hab. Paweł Glibowski, prof. UP, Katedra Biotechnologii, Mikrobiologii i Żywienia Człowieka, Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr hab. inż. Arkadiusz Gola, prof. PL, Zakład Robotyzacji i Organizacji Produkcji, Katedra Informatyzacji i Robotyzacji Produkcji, Wydział Mechaniczny, Politechnika Lubelska
 • dr hab. inż. Anna Jakubczyk, prof. UP, Katedra Biochemii i Chemii Żywności, Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • prof. dr hab. inż. Piotr Kacejko, Politechnika Lubelska
 • dr hab. inż. Alina Kowalczyk-Juśko, prof. UP, Zakład Inżynierii Ekologicznej, Katedra Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji, Wydział Inżynierii Produkcji, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • prof. dr hab. Leszek Kaczmarek, Zakład Neurobiologii Molekularnej i Komórkowej, Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN
 • dr hab. Magdalena Krauze, prof. UP, Katedra Biochemii i Toksykologii, Wydział Biologii, Pracownia Biochemii Analitycznej, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr hab. Mariusz Krawiec, prof. UMCS, Katedra Fizyki Powierzchni i Nanostruktur, Instytut Fizyki, Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
 • dr hab. n. wet., dr n. pr. Piotr Listos, prof. UP, Zakład Patomorfologii i Weterynarii Sądowej, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • prof. dr hab. Zygmunt Litwińczuk, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • prof. dr hab. Kazimierz Rzążewski, Centrum Fizyki Teoretycznej Polskiej Akademii Nauk
 • dr hab. Agata Skała, prof. UMCS, Katedra Historii Literatury Polskiej, Instytut Filologii Polskiej, Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
 • dr hab. n. med. Iwona Wertel, prof. UM, I Katedra i Klinika Ginekologii Onkologicznej i Ginekologii, I Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologicznym, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • dr hab. Ewa Janik-Zabrotowicz, prof. UMCS, Katedra Biologii Komórki, Instytut Nauk Biologicznych, Wydział Biologii i Biotechnologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
 • dr hab. Lech Zdybel, prof. UMCS, Katedra Historii Filozofii i Filozofii Porównawczej, Instytut Filozofii, Wydział Filozofii i Socjologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
 • dr hab. Urszula Złotek, prof. UP, Katedra Biochemii i Chemii Żywności, Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr hab. Magdalena Marzec-Jóźwicka, Katedra Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego, Wydział Nauk Humanistycznych, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • dr hab. n. med. Paweł Kalinowski, Samodzielna Pracownia Epidemiologii, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • dr hab. Anna Pacian, Katedra Zdrowia Publicznego, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • dr hab. n. farm. Anna Serefko, Katedra i Zakład Farmacji Stosowanej, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • dr Alicja Antas-Jaszczuk, Instytut Pedagogiki, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
 • dr n. med. Agnieszka Bartoszek, Katedra Onkologii i Środowiskowej Opieki Zdrowotnej, Zakład Medycyny Rodzinnej i Pielęgniarstwa Środowiskowego, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • dr n. farm. Anna Biernasiuk, Katedra i Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej z Pracownią Diagnostyki Mikrobiologicznej, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • dr n. med. Marianna Charzyńska-Gula, Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych, Państwowa Uczelnia Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu
 • dr Konrad Czernichowski, Katedra Gospodarki Światowej i Integracji Europejskiej, Instytut Ekonomii i Finansów, Wydział Ekonomiczny, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
 • dr inż. Zbigniew Czyż, Katedra Płatowca i Silnika, Wydział Lotnictwa, Lotnicza Akademia Wojskowa
 • dr Agnieszka Demczuk, Katedra Systemów Politycznych i Praw Człowieka, Instytut Nauk o Polityce i Administracji, Wydział Politologii i Dziennikarstwa, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
 • dr Małgorzata Dziekanowska, Katedra Socjologii Zmiany Społecznej, Instytut Socjologii, Wydział Filozofii i Socjologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
 • dr Maciej Frant, Zakład Chorób Świń, Państwowy Instytut Weterynaryjny, Państwowy Instytut Badawczy w Puławach
 • dr Monika Jach, Katedra Biologii Molekularnej, Instytut Nauk Biologicznych, Wydział Biotechnologii i Nauk o Środowisku, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • dr n. o zdr. Mariola Janiszewska, Zakład Informatyki i Statystyki Medycznej z Pracownią Zdalnego Nauczania, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • dr n. med. Małgorzata Kozioł, Katedra i Zakład Mikrobiologii Lekarskiej, II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • dr Agnieszka Kuźniar, Katedra Biologii i Biotechnologii Mikroorganizmów, Instytut Nauk Biologicznych, Wydział Nauk Ścisłych i Nauk o Zdrowiu, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • dr Agnieszka Lasota, Pracownia Psychologii Dzieci i Młodzieży, Instytut Psychologii, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
 • dr Łukasz Lewkowicz, Katedra Myśli Politycznej. Instytut Nauk o Polityce i Administracji, Wydział Politologii i Dziennikarstwa, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
 • dr Dorota Litwin-Lewandowska, Katedra Teorii i Metodologii Nauk o Polityce i Administracji, Instytut Nauk o Polityce i Administracji, Wydział Politologii i Dziennikarstwa, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
 • dr inż. Małgorzata Łatka, Katedra Energoelektroniki i Elektroenergetyki, Wydział Elektrotechniki i Informatyki, Politechnika Rzeszowska
 • dr inż. Agnieszka Malik, Katedra Biotechnologii, Mikrobiologii i Żywienia Człowieka, Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr Kamil Mazurek, Katedra Myśli Politycznej, Instytut Nauk o Polityce i Administracji, Wydział Politologii i Dziennikarstwa, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
 • dr n. praw. Jolanta Pacian, Katedra Zdrowia Publicznego, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • dr n. med. Łukasz Pilarz, Katedra i Oddział Kliniczny Laryngologii w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 • dr Anna Pytlak, Zakład Biogeochemii Środowiska Przyrodniczego, Instytut Agrofizyki PAN
 • dr Justyna Rynkiewicz, Katedra Estetyki i Filozofii Kultury, Instytut Filozofii, Wydział Filozofii i Socjologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
 • dr n. med. Marcin Rząca, Zakład Onkologii, Katedra Onkologii i Środowiskowej Opieki Zdrowotnej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • dr Ewa Sajnaga, Laboratorium Biokontroli, Produkcji i Aplikacji EPN, Interdyscyplinarne Centrum Badań Naukowych, Wydział Nauk Ścisłych i Nauk o Zdrowiu, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • dr Grzegorz Skrobotowicz, Katedra Postępowania Karnego, Instytut Nauk Prawnych, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • dr inż. Rafał Sochaczewski, Zakład Mechaniki i Budowy Maszyn, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
 • dr Piotr Stanek, Pracownia Ekologicznej Produkcji Żywności Pochodzenia Zwierzęcego, Wydział Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr inż. Maciej Szeląg, Katedra Budownictwa Ogólnego, Wydział Budownictwa i Architektury, Politechnika Lubelska
 • dr Dorota Tymura, Katedra Historii Filozofii i Filozofii Porównawczej, Instytut Filozofii, Wydział Filozofii i Socjologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
 • dr Rafał Wawer, Katedra Pedagogiki Kultury, Instytut Pedagogiki, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
 • dr inż. Wioletta Wróblewska, Pracownia Ekonomiki Ogrodnictwa, Katedra Zarządzania i Marketingu, Wydział Agrobioinżynierii, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr n. o zdr. Kinga Zdunek, Katedra Zdrowia Publicznego, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • dr Agnieszka Ziętek, Katedra Administracji Publicznej, Instytut Nauk o Polityce i Administracji, Wydział Politologii i Dziennikarstwa, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Komitet Organizacyjny:

 • Paulina Badura
 • Jakub Biegała
 • Katarzyna Bielecka
 • Ewelina Chodźko
 • Robert Chudzik
 • Maciej Czarnecki
 • Zbigniew Czyż
 • Alicja Danielewska
 • Weronika Domerecka
 • Beata Fijołek-Soska
 • Patrycja Gierszon
 • Karolina Głogowska
 • Łukasz Grabowski
 • Joanna Jędrzejewska
 • Paulina Kazimierczak
 • Joanna Kocięcka
 • Klaudia Kowalik
 • Katarzyna Krajewska
 • Agata Krzos
 • Adam Kubaczyński
 • Maria Kurzylewska
 • Michał Litwińczuk
 • Tomasz Łusiak
 • Kamil Maciąg
 • Monika Maciąg
 • Angelika Mastalerczyk
 • Izabela Miturska
 • Izabela Mołdoch-Mendoń
 • Aleksandra Okupińska
 • Paulina Pańczyk
 • Marceli Romańczuk
 • Dorota Sikora
 • Olga Smalej
 • Gabriela Sobiło
 • Agnieszka Sowa
 • Marcin Szklarczyk
 • Marcin Szlachetka
 • Joanna Szydełko
 • Paulina Szymczyk
 • Magdalena Śliwa
 • Kamila Talarek
 • Gracjana Woźniak
 • Wioletta Wróblewska
 • Sofiia Zaiats
 • Marzena Zieziula

Organizatorzy:

 • Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL
 • Politechnika Lubelska

Patronatem Honorowym wydarzenie objęli:

 • Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski,
 • Prezydent Miasta Lublin,
 • Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
 • Instytut Badań Edukacyjnych,
 • Instytut Medycyny Wsi w Lublinie,
 • Towarzystwo Pedagogiki Filozoficznej,
 • Polskie Towarzystwo Higieniczne,
 • Polskie Towarzystwo Przyrodników im. M. Kopernika,
 • Narodowe Centrum Badań i Rozwoju,
 • Wydawnictwo Naukowe TYGIEL,
 • Nowoczesne Zarządzanie Biznesem,
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej,
 • Samorząd Doktorantów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie,
  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie.

Patronatem Medialnym wydarzenie objęli:

 • Portal e-biotechnologia.pl (http://www.e-biotechnologia.pl/)
 • Portal medinwestycje.pl (http://www.medinwestycje.pl/)
 • Portal historykon.pl (http://historykon.pl/)
 • Portal laboratoria.xtech.pl (https://www.laboratoria.xtech.pl/).
 • Portal wysokienapiecie.pl (https://wysokienapiecie.pl/),
 • Portal psychologia.net.pl (http://psychologia.net.pl/),
 • Miesięcznik naukowo-techniczny „Przegląd Mechaniczny” (http://przegladmechaniczny.pl/pl/)
 • Portal sigma-not.pl (http://sigma-not.pl/home.do)
 • Czasopismo AKCENT (http://akcentpismo.pl/)
 • Miesięcznik „Energetyka” (http://elektroenergetyka.pl/)
 • Forum Akademickie (https://forumakademickie.pl/),
 • Portal biotechnologia.pl (https://biotechnologia.pl/),
 • Portal charaktery.eu (https://charaktery.eu/),
 • TV Student (http://tvstudent.pl/).

Sponsor: Smart Solutions Robert Kaczmarczyk.