XI Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa – XVI Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2024 Skip to main content
XI Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa

TYGIEL 2019

23-24 marca na Wydziale Mechanicznym Politechniki Lubelskiej (Nadbystrzycka 36, 20-618 Lublin) odbyła się XI Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2019 „Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju”. W Konferencji uczestniczyło ponad 690 osób ze 113 różnych jednostek naukowych. W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele firm oraz portali internetowych.

Konferencję uświetniły wykłady Gości Honorowych:

 • Prof. dr hab. Jan Maciejewski – Kierownik Zakładu Socjologii Grup Dyspozycyjnych w Instytucie Socjologii, Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego
  Tytuł wystąpienia: „Problematyka bezpieczeństwa w naukach społecznych – socjologiczna perspektywa”
 • Prof. dr hab. n. med. Teresa Kulik – Katedra Zdrowia Publicznego Uniwersytet Medyczny w Lublinie
  Tytuł wystąpienia: „Międzynarodowe rekomendacje podstawą zmian w systemie ochrony zdrowia w Polsce”
 • Dr hab. Piotr Wasylczyk – Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski, Department of Medical Physics and Biomedical Engineering, University College London
  Tytuł wystąpienia: „Od impulsów laserowych do mikro-robotów, albo jak spędzić życie w nauce robiąc nudne rzeczy, które nikogo nie interesują”
 • Piotr Szczepanek – Dyrektor Pionu Systemów Sieciowych Comp S.A.
  Tytuł wystąpienia: „System Treatnet – innowacyjny system wykrywania zainfekowanych użytkowników”
 • Krzysztof Ostafiński – Dyrektor Programu Edukacyjnego Nowoczesne Zarządzanie Biznesem
  Tytuł wystąpienia: „Wiarygodność finansowa. Platforma Score Hunter jako przykład nowoczesnej platformy edukacyjnej”
 • Tomasz Mloduchowski – MindMe, www.mindme.pl
  Tytuł wystąpienia: „Innowacje w terapii – wprowadzanie nowych technologii w celu zapewnienia ludziom niemającym możliwości skorzystania z terapii tradycyjnej łatwiejszego dostępu do pomocy”

Kolejnym punktem Konferencji były wystąpienia prelegentów. Zostały one podzielone na poszczególne obszary naukowe. Podczas dwudniowych obrad odbyło się 42 sesje wystąpień ustnych oraz 2 sesje posterowe. Każdej z nich towarzyszyła rzetelna, naukowa dyskusja, która umożliwiła wymianę zdań i spostrzeżeń na dany temat.

Wśród prezentacji znalazły się zagadnienia dotyczące obszaru nauk: medycznych i nauk o zdrowiu, przyrodniczych, ścisłych, technicznych, humanistycznych, społecznych, leśnych, rolniczych i weterynaryjnych, a także wystąpienia z obszaru sztuki. Konferencję zwieńczyło całościowe podsumowanie spotkania oraz wręczenie nagród autorom najlepszych wystąpień ustnych i posterów wyłonionych na podstawie ocen Komitetu Naukowego.

Uczestnicy Konferencji mieli możliwość nawiązania wielu kontaktów naukowych, wymiany doświadczeń i wyników badań związanych z wieloma dziedzinami nauki, a także wysłuchania wystąpień zaproszonych gości i innych uczestników. Owocem obrad była aktualizacja wiedzy, integracja środowiska naukowego oraz promocja nauki.

Lista nagrodzonych wystąpień ustnych i posterów naukowych w poszczególnych obszarach:

Obszar nauk medycznych i nauk o zdrowiu:

 • Najlepsze wystąpienia: Dariusz Chojęta, Maciej Chmielarski, Alina Hadyk, Eliza Hamruk, Tomasz Karolczyk, Katarzyna Kujawa, Angelika Mastalerczyk, Joanna Miśkiewicz, Stanisław Orzechowski, Joanna Radulska, Wojciech Rogóż, Jakub Rech, Damian Skrypnik, Aleksandra Wasiak.
 • Najlepsze postery: Zofia Juszczyk, Jakub Krzaczyński, Kamil Łuczykowski, Piotr Stępnicki.

Obszar nauk społecznych:

 • Najlepsze wystąpienia: Diana Dajnowicz-Piesiecka, Małgorzata Flaga, Piotr Hetnar, Olga Karczewska, Dominik Malik, Agnieszka Marczewska, Kamil Płóciennik, Marzena Przeworska, Mirosław Rucki.

Obszar nauk humanistycznych i sztuki:

 • Najlepsze wystąpienia: Konrad Dałek, Adrian Durys, Karolina Janeczko, Anna Sadowska, Elżbieta Styk, Olga Żyminkowska.
 • Najlepszy poster: Sandra Gorzka.

Obszar nauk technicznych:

 • Najlepsze wystąpienia: Karol Leluk, Jan Poleszczuk, Sebastian Skupiński.
 • Najlepsze postery: Andrzej Ziółkowski.

Obszar nauk przyrodniczych:

 • Najlepsze wystąpienia: Azza Abdelkarim, Karolina Rajek, Michał Styczyński, Karol Wojtkowski, Joanna Wójcik.
 • Najlepsze postery: Michał Juszczak, Michał Rakowski.

Obszar nauk ścisłych:

 • Najlepsze wystąpienie: Małgorzata Kostrzewa, Weronika Lamperska.
 • Najlepszy poster: Tomasz Rowicki.

Obszar nauk Nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych:

 • Najlepsze wystąpienie: Katarzyna Kruk, Anna Stępień.
 • Najlepszy poster: Patrycja Boguta.

Komitet Naukowy:

 • prof. dr hab. n. farm. Anna Bogucka-Kocka, Katedra i Zakład Biologii z Genetyką, Uniwersytet Medyczny w Lublinie,
 • prof. dr hab. Roman Doktór, Katedra Literatury Polskiej Oświecenia i Romantyzmu, Instytut Filologii Polskiej, Wydział Nauk Humanistycznych, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II,
 • prof. dr hab. inż. Piotr Kacejko, Rektor Politechniki Lubelskiej,
 • prof. dr hab. n. med. Teresa Kulik, Katedra Zdrowia Publicznego Uniwersytet Medyczny w Lublinie,
 • prof. dr hab. Jan Maciejewski, Kierownik Zakładu Socjologii Grup Dyspozycyjnych w Instytucie Socjologii, Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego,
 • prof. dr hab. Stanisław Michałowski, Rektor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej,
 • dr hab. Agnieszka Lewicka-Zelent, prof. UMCS, Zakład Pedagogiki Resocjalizacyjnej, Instytut Pedagogiki, Wydział Psychologii i Pedagogiki, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej,
 • dr hab. Ewa Skórzyńska-Polit, prof. KUL, Katedra Fizjologii i Biotechnologii Roślin, Instytut Biotechnologii, Wydział Biotechnologii i Nauk o Środowisku, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II,
 • dr hab. Barbara Zdzisińska, prof. nadzw. UMCS, Zakład Wirusologii i Immunologii, Wydział Biologii i Biotechnologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
 • dr hab. Lech Zdybel, prof. UMCS, Zakład Kultury Polskiej, Instytut Kulturoznawstwa, Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
 • dr hab Małgorzata Adamik-Szysiak, Zakład Dziennikarstwa, Wydział Politologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej,
 • dr hab. n. med. Agnieszka Bojarska-Junak, Katedra i Zakład Immunologii Klinicznej, II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym, Uniwersytet Medyczny w Lublinie,
 • dr hab. Małgorzata Dmitryjuk, Katedra Biochemii, Wydział Biologii i Biotechnologii, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie,
 • dr hab. Anna Dymmel, Zakład Kultury Informacyjnej i Czytelnictwa, Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa, Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej,
 • dr hab. Marta Fiołka, Zakład Immunobiologii, Instytut Biologii i Chemii, Wydział Biologii i Biotechnologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej,
 • dr hab. Marek Florek, Zakład Archeologii Średniowiecza i Okresu Nowożytnego, Instytutu Archeologii, Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej,
 • dr hab. Grzegorz Janusz, Zakład Biochemii, Wydział Biologii i Biotechnologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,
 • dr hab. n. med. Paweł Kalinowski, Samodzielna Pracownia Epidemiologii, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie,
 • dr hab. Joanna Kołodziejczyk-Czepas, Katedra Biochemii Ogólnej, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Łódzki,
 • dr hab. inż. Aneta Krzyżak, Katedra Płatowca i Silnika, Wydział Lotnictwa, Lotnicza Akademia Wojskowa,
 • dr hab. Agnieszka Nawrocka, Zakład Fizycznych Właściwości Materiałów Roślinnych, Instytut Agrofizyki Polskiej Akademii Nauk w Lublinie,
 • dr hab. n. farm. Anna Petruczynik, Zakład Chemii Nieorganicznej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie,
 • dr hab. Aneta Ptaszyńska, Zakład Botaniki i Mykologii, Wydział Biologii i Biotechnologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej,
 • dr hab. Agata Skała, Zakład Literatury Pozytywizmu i Młodej Polski, Instytut Filologii Polskiej, Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej,
 • dr hab. Piotr Wasylczyk, Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski, Department of Medical Physics and Biomedical Engineering, University College London,
 • dr hab. n. med. Iwona Wertel, Pracownia Immunologii Nowotworów, I Katedra i Klinika Ginekologii Onkologicznej i Ginekologii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie,
 • dr Artur Banach, Katedra Biochemii i Chemii Środowiska, Instytut Biotechnologii, Wydział Biotechnologii i Nauk o Środowisku, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II,
 • dr Magdalena Barabas, Zakład Teorii Wychowania, Instytut Pedagogiki, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej,
 • dr n. farm. Anna Biernasiuk, Katedra i Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej z Pracownią Diagnostyki Mikrobiologicznej, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej Uniwersytet Medyczny w Lublinie,
 • dr Dorota Bis, Uniwersyteckie Centrum Rozwijania Kompetencji Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II,
 • dr n. med. Renata Bogusz, Samodzielna Pracownia Socjologii Medycyny, Uniwersytet Medyczny w Lublinie,
 • dr Agnieszka Demczuk, Zakład Praw Człowieka, Wydział Politologii Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej,
 • dr Małgorzata Dziekanowska, Instytut Socjologii, Wydział Filozofii i Socjologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskie,
 • dr inż. Michał Gęca, Katedra Termodynamiki Mechaniki Płynów i Napędów Lotniczych, Wydział Mechaniczny, Politechnika Lubelska,
 • dr inż. Arkadiusz Gola, Instytut Technologicznych Systemów Informacyjnych, Wydział Mechaniczny, Politechnika Lubelska,
 • dr Anna Grabowiec, Zakład Pedeutologii i Edukacji Zdrowotnej, Instytut Pedagogiki, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej,
 • dr inż. Łukasz Grabowski, Katedra Termodynamiki Mechaniki Płynów i Napędów Lotniczych, Wydział Mechaniczny, Politechnika Lubelska,
 • dr Monika Jach, Katedra Biologii Molekularnej, Instytut Biotechnologii, Wydział Biotechnologii i Nauk o Środowisku, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II,
 • dr inż. Daniel Janczak, Zakład Mikrotechnologii i Nanotechnologii, Wydział Mechatroniki, Politechnika Warszawska,
 • dr n. o zdr. Mariola Janiszewska, Zakład Informatyki i Statystyki Medycznej z Pracownią Zdalnego Nauczania, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie,
 • dr Anna Karłyk-Ćwik, Instytut Pedagogiki Specjalnej, Wydział Nauk Pedagogicznych, Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu,
 • dr n. farm. Przemysław Kołodziej, Katedra i Zakład Biologii z Genetyką, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie,
 • dr Paweł Kot, Katedra Psychologii Emocji i Motywacji, Wydział Nauk Społecznych, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II,
 • dr n. med. Małgorzata Kozioł, Katedra i Zakład Mikrobiologii Lekarskiej, II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym, Uniwersytet Medyczny w Lublinie,
 • dr Grzegorz Krzywiec, Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk,
 • dr inż. Monika Kulisz, Katedra Organizacji Przedsiębiorstwa, Wydział Zarządzania, Politechnika Lubelska,
 • dr Agnieszka Kuźniar, Katedra Biochemii i Chemii Środowiska, Instytut Biotechnologii, Wydział Biotechnologii i Nauk o Środowisku, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II,
 • dr Agnieszka Lasota, Katedra Psychologii, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie,
 • dr Łukasz Lewkowicz, Zakład Myśli Politycznej, Wydział Politologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej,
 • dr Dorota Litwin-Lewandowska, Zakład Teorii Polityki i Metodologii Politologii, Wydział Politologii Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej,
 • dr inż. Małgorzata Łatka, Katedra Energoelektroniki i Elektroenergetyki, Wydział Elektrotechniki i Informatyki, Politechnika Rzeszowska,
 • dr inż. Tomasz Łusiak, Katedra Płatowca i Silnika, Wydział Lotnictwa, Lotnicza Akademia Wojskowa,
 • dr Magdalena Marzec-Jóźwicka, Katedra Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego, Instytut Filologii Polskiej, Wydział Nauk Humanistycznych, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II,
 • dr Marta Oleszek, Zakład Fizycznych Właściwości Materiałów Roślinnych, Instytut Agrofizyki Polskiej Akademii Nauk w Lublinie,
 • dr inż. Konrad Pietrykowski, Katedra Termodynamiki Mechaniki Płynów i Napędów Lotniczych, Wydział Mechaniczny, Politechnika Lubelska,
 • dr Anna Pytlak, Katedra Biochemii i Chemii Środowiska, Instytut Biotechnologii, Wydział Biotechnologii i Nauk o Środowisku, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II,
 • dr n. med. Marcin Rząca, Zakład Onkologii, Katedra Onkologii i Środowiskowej Opieki Zdrowotnej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie,
 • dr Ewa Sajnaga, Laboratorium Biokontroli, Produkcji i Aplikacji EPN Interdyscyplinarnego Centrum Badań Naukowych, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II,
 • dr n. farm. Anna Serefko, Katedra i Zakład Farmacji Stosowanej, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie,
 • dr Grzegorz Skrobotowicz, Katedra Prawa Karnego Wykonawczego, Instytut Prawa, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II,
 • dr inż. Rafał Sochaczewski, Katedra Nauk Technicznych, Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej,
 • dr inż. Mirosław Szala, Katedra Inżynierii Materiałowej, Wydział Mechaniczny, Politechnika Lubelska,
 • dr inż. Robert Szczepaniak, Katedra Płatowca i Silnika, Wydział Lotnictwa, Lotnicza Akademia Wojskowa,
 • dr inż. Marcin Szlachetka, Katedra Nauk Technicznych, Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej,
 • dr Mariola Tymochowicz, Zakład Kultury Polskiej, Instytut Kulturoznawstwa, Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej,
 • dr n. med. Justyna Woś, Katedra i Zakład Immunologii Klinicznej, II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym, Uniwersytet Medyczny w Lublinie,
 • dr n. med. Gustaw Wójcik, Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Społecznych, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej,
 • dr Marta Wójcik, Zakład Patofizjologii, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie,
 • dr inż. Wioletta Wróblewska, Katedra Zarządzania i Marketingu, Wydział Agrobioinżynierii, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie.

Komitet Organizacyjny:

 • Adler Grażyna
 • Bąbel Robert
 • Bąk Jadwiga
 • Bereda Barbara
 • Chodźko Ewelina
 • Chrzan-Rodak Agnieszka
 • Chudzik Robert
 • Cywińska Emilia
 • Czyż Zbigniew
 • Danielewska Alicja
 • Dzierżak Róża
 • Falkowicz Katarzyna
 • Głogowska Karolina
 • Grochowska Anita
 • Gruntowicz Katarzyna
 • Haratym Agnieszka
 • Kanteluk Artur
 • Karczewska Olga
 • Karpiński Paweł
 • Kasprzak Aneta
 • Kasprzycka Weronika
 • Kilmek Monika
 • Kocięcka Joanna
 • Konarska Jagoda
 • Krawczak Ewelina
 • Kruk Marta
 • Krzos Agata
 • Kubaczyński Adam
 • Kujawska Justyna
 • Łogożna-Wypych Katarzyna
 • Maciąg Kamil
 • Maciąg Monika
 • Majewska Ewa
 • Miturska Izabela
 • Mucha Mateusz
 • Nachman Joanna
 • Okła Karolina
 • Ozga Małgorzata
 • Parzoń Aneta
 • Pawłowska Anna
 • Sarzyńska Sylwia
 • Siadkowska Ksenia
 • Surma Aleksandra
 • Szklarczyk Marcin
 • Szymański Kamil
 • Ślefarska Daria
 • Świercz Aleksandra
 • Talarek Kamila
 • Tokarz Mateusz
 • Tulwin Tytus
 • Wodzińska Joanna
 • Wójcik Łukasz
 • Wójcik-Oliveira Katarzyna
 • Wróblewska Wioletta
 • Wrzyszcz Barbara
 • Zglenicka Martyna
 • Ziomek Mariola

Organizatorzy: Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL

Patronatem Honorowym wydarzenie objęli:

 • Instytut Badań Edukacyjnych,
 • Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa (IUNG) w Puławach,
 • Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski,
 • Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
 • Politechnika Lubelska,
 • Prezydent Miasta Lublin,
 • Program Edukacyjny Nowoczesne Zarządzanie Biznesem,
 • Samorząd Doktorantów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie,
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej,
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie.

Patronatem Medialnym wydarzenie objęli:

Wspierali nas: