X Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa – XVI Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2024 Skip to main content
X Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa

TYGIEL 2018

X Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2018 „Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju” odbyła się w dniach 17-18 marca 2018 r. na Wydziale Humanistycznym i Wydziale Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. W wydarzeniu wzięło udział 688 uczestników reprezentujących 82 jednostek naukowych z całej Polski. Wśród nich znaleźli się przedstawiciele nauk medycznych, przyrodniczych, ścisłych, humanistycznych, technicznych oraz sztuki.

Konferencję uświetniły wykłady Gości Honorowych:

 • Pani prof. dr hab. Elżbieta Skrzypek – Kierownik, Katedra Zarządzania Jakością i Wiedzą, Wydział Ekonomiczny, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, która zaprezentowała wykład pt.: „Zwinność jako czynnik sukcesu organizacji w społeczeństwie wiedzy”
 • Pan prof. dr hab. Mariusz Gagoś – Kierownik, Zakład Biologii Komórki, Wydział Biologii i Biotechnologii Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, który zaprezentował wykład pt.: „Amfoterycyna B – nowe możliwości”
 • Pan Tomasz Rozwalka – Koordynator Projektów B+R Harpo Sp. z o.o., który zaprezentował wykład pt.: „Inteligentna odzież dla osób głuchoniewidomych – aplikacja wyników prac B+R”
Wykład Patrona:
 • Pan Krzysztof Ostafiński – Dyrektor Programu, Nowoczesne Zarządzanie Biznesem, który zaprezentował wykład pt.: „Program Nowoczesne Zarządzanie biznesem, czyli edukacja ekonomiczna dla każdego studenta. . Score Hunter jako przykład nowoczesne platformy edukacyjnej”
Komitet Naukowy Konferencji:
 • prof. dr hab. Stanisław Michałowski, JM Rektor Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • prof. dr hab. Radosław Dobrowolski, Prorektor ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • prof. dr hab. inż. Piotr Kacejko, JM Rektor Politechniki Lubelskiej
 • prof. dr hab. Zbigniew Jaworski, Katedra Hodowli Koni i Jeździectwa, Wydział Bioinżynierii Zwierząt, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • prof. dr hab. Kazimierz Trębacz, Zakład Biofizyki, Wydział Biologii i Biotechnologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • prof. dr hab. inż. Mirosław Wendeker, Katedra Termodynamiki Mechaniki Płynów i Napędów Lotniczych, Wydział Mechaniczny, Politechnika Lubelska
 • prof. dr hab. Lech Zdybel, Zakład Antropologii Społecznej, Instytut Kulturoznawstwa, Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr hab. n. farm. Anna Bogucka-Kocka, Katedra i Zakład Biologii z Genetyką, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • dr hab. n. med. Agnieszka Bojarska-Junak, Katedra i Zakład Immunologii Klinicznej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • dr hab. inż. Jacek Czarnigowski, prof. PL, Katedra Termodynamiki Mechaniki Płynów i Napędów Lotniczych, Wydział Mechaniczny, Politechnika Lubelska
 • dr hab. inż. Paweł Glibowski, Katedra Biotechnologii, Żywienia Człowieka i Towaroznawstwa Żywności, Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr hab. Magdalena Krauze, Katedra Biochemii i Toksykologii, Instytut Biologii i Biochemii, Wydział Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr hab. n. med. Krystyna Laszki-Szcząchor, Katedra i Zakład Patofizjologii, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • dr hab. Agnieszka Lewicka-Zelent, prof. UMCS, Zakład Pedagogiki Resocjalizacyjnej, Instytut Pedagogiki, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr hab. Renata Matraszek-Gawron, Katedra Fizjologii Roślin, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr hab. Bożena Muszyńska, Prof. UJ, Katedra i Zakład Botaniki Farmaceutycznej, Wydział Farmaceutyczny, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum
 • dr hab. Agata Skała, Zakład Literatury Pozytywizmu i Młodej Polski, Instytut Filologii Polskiej, Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr hab. Danuta Sobczyńska, prof. UAM, Instytut Filozofii, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr hab. Magdalena Staszczak, Zakład Biochemii, Instytut Biologii i Biochemii, Wydział Biologii i Biotechnologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr n. farm. Anna Biernasiuk, Katedra i Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej z Pracownią Diagnostyki Mikrobiologicznej, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • dr n. hum. Agnieszka Demczuk, Zakład Praw Człowieka, Wydział Politologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr n. o zdr. Mariola Janiszewska, Katedra Zdrowia Publicznego, Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
 • dr n. farm. Przemysław Kołodziej, Katedra i Zakład Biologii z Genetyką, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • dr n. med. Małgorzata Kozioł, Katedra i Zakład Mikrobiologii Lekarskiej, II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • dr n. med. Marta Łuczyk, Zakład Onkologii, Katedra Onkologii i Środowiskowej Opieki Zdrowotnej, Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
 • dr n. med. Robert Łuczyk, Katedra Interny z Zakładem Pielęgniarstwa Internistycznego, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • dr n. med. Marta Olszewska, Zakład Biologii Rozrodu i Komórek Macierzystych, Instytut Genetyki Człowieka, Polska Akademia Nauk
 • dr n. med. Ewa Rojczyk, Katedra i Zakład Anatomii Opisowej i Topograficznej, Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 • dr n. med. Marcin Rząca, Zakład Onkologii, Katedra Onkologii i Środowiskowej Opieki Zdrowotnej, Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
 • dr n. med. Justyna Woś, Katedra i Zakład Immunologii Klinicznej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • dr n. med. Gustaw Wójcik, Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Społecznych, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
 • dr Dorota Bis, Uniwersyteckie Centrum Rozwijania Kompetencji, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • dr Tomasz Cieplak, Katedra Organizacji Przedsiębiorstwa, Wydział Zarządzania, Politechnika Lubelska
 • dr Adam Gawryluk, Zakład Studiów Krajobrazowych i Gospodarki Przestrzennej, Katedra Łąkarstwa i Kształtowania Krajobrazu, Wydział Agrobioinżynierii, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr inż. Michał Gęca, Katedra Termodynamiki Mechaniki Płynów i Napędów Lotniczych, Wydział Mechaniczny, Politechnika Lubelska
 • dr inż. Arkadiusz Gola, Instytut Technologicznych Systemów Informacyjnych, Wydział Mechaniczny, Politechnika Lubelska
 • dr inż. Łukasz Grabowski, Katedra Termodynamiki Mechaniki Płynów i Napędów Lotniczych, Wydział Mechaniczny, Politechnika Lubelska
 • dr Monika Jach, Katedra Biologii Molekularnej, Instytut Biotechnologii, Wydział Biotechnologii i Nauk o Środowisku, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • dr Paweł Kot, Katedra Psychologii Emocji i Motywacji, Wydział Nauk Społecznych, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • dr inż Monika Kulisz, Wydział Zarządzania, Politechnika Lubelska
 • dr inż. Andrzej Kurek, Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn, Wydział Mechaniczny, Politechnika Opolska
 • dr Łukasz Lewkowicz, Zakład Myśli Politycznej, Wydział Politologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Beata Lisowska, Zakład Kultury Wizualnej, Instytut Kulturoznawstwa, Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
 • dr Piotr Listos, Katedra Anatomii Patologicznej, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr inż. Tomasz Łusiak, Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie
 • dr inż. Adam Masłoń, Zakład Inżynierii i Chemii Środowiska, Politechnika Rzeszowska
 • dr inż. Konrad Pietrykowski, Katedra Termodynamiki Mechaniki Płynów i Napędów Lotniczych, Wydział Mechaniczny, Politechnika Lubelska
 • dr Anna Pytlak, Katedra Biochemii i Chemii Środowiska, Instytut Biotechnologii, Wydział Biotechnologii i Nauk o Środowisku Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
 • dr Wojciech Radzki, Zakład Technologii Owoców, Warzyw i Grzybów, Katedra Technologii Surowców Pochodzenia Roślinnego i Gastronomii, Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr Ewa Sajnaga, Laboratorium Biokontroli, Produkcji i Aplikacji EPN Interdyscyplinarnego Centrum Badań Naukowych KUL
 • dr Grzegorz Skrobotowicz, Katedra Prawa Karnego Wykonawczego, Instytut Prawa, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • dr inż. Rafał Sochaczewski, Państwowa Szkoła Wyższa w Białej Podlaskiej
 • dr inż. Marcin Szlachetka, Państwowa Szkoła Wyższa w Białej Podlaskiej
 • dr Mariola Tymochowicz, Zakład Kultury Polskiej, Instytut Kulturoznawstwa, Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
 • dr Marta Wójcik, Zakład Patofizjologii, Katedra Przedklinicznych Nauk Weterynaryjnych, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr n. hum. Michał Zawadzki, Instytut Kultury, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Urszula Złotek, Katedra Biochemii i Chemii Żywności, Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Komitet Organizacyjny Konferencji:

 • Paulina Mazurek
 • Joanna Szydełko
 • Aleksandra Murak
 • Marta Mulawa
 • Wioleta Kowalska
 • Magdalena Szydełko
 • Anna Futa
 • Magdalena Figiel
 • Ewelina Firlej
 • Paulina Szymczyk
 • Sylwia Bilska
 • Jadwiga Bąk
 • Monika Maciąg
 • Marcin Szklarczyk
 • Małgorzata Kozioł
 • Jakub Pizoń
 • Zbigniew Czyż
 • Monika Kulisz
 • Justyna Kujawska
 • Wojciech Cel
 • Mirosław Szala
 • Tytus Tulwin
 • Ewelina Krawczak
 • Małgorzata Ozga
 • Katarzyna Wójcik-Oliveira
 • Maksymilian Piątek
 • Konrad Lis
 • Agnieszka Chrzan-Rodak
 • Agata Pietraszek
 • Kinga Augustowska-Kruszyńska
 • Magdalena Paziewska
 • Krzysztof Rojek
 • Beata Fijołek-Soska
 • Olga Smalej
 • Przemysław Wrochna
 • Beata A. Nowak
 • Karolina Lewczuk
 • Agnieszka Pytka
 • Kamil Maciąg
 • Łukasz Wójcik
 • Gracjana Woźniak
 • Paweł Karpiński
 • Izabela Miturska
 • Karolina Głogowska
 • Magdalena Zawada-Michałowska
 • Agnieszka Nowacka
 • Żaklin Grądz
 • Róża Dzierżak
 • Monika Mańko
 • Maciej Szypulski
 • Dawid Zarzeczny
 • Magdalena Michalska
 • Patrycja Walczuk

Lista nagrodzonych wystąpień ustnych i posterów naukowych w poszczególnych obszarach:

Obszar nauk medycznych i nauk o zdrowiu:

 • Najlepsze wystąpienia: Marzena Kukla , Aleksandra Majchrzak , Anna Stelmach , Monika Hałgas , Justyna Kwolczak, Katarzyna Baltaziak , Katarzyna Skrypnik , Justyna Fic, Karolina Rychtyk, Aleksandra Kędziora
 • Najlepsze postery: Jakub Książkiewicz, Katarzyna Słapek, Marta Kędzierska, Dominika Komorowska

Obszar sztuki:

 • Najlepsze wystąpienie: Mateusz Tofilski

Obszar nauk społecznych:

 • Najlepsze wystąpienia: Aleksandra Korpysz, Patrycja Maślankiewicz, Natalia Kopiś, Katarzyna Borzym, Katarzyna Struzińska, Marek Suska, Elżbieta Styk
 • Najlepszy poster: Agnieszka Bielińska

Obszar nauk humanistycznych:

 • Najlepsze wystąpienia: Maksym Denysenko, Wioleta Gaweł, Monika Torczyńska, Justyna Mandziuk, Jędrzej Janicki
 • Najlepszy poster: Paulina Kumięga

Obszar nauk technicznych:

 • Najlepsze wystąpienia: Łukasz Mucha, Sławomir Zalewski, Magdalena Fryc, Karina Kocot, Wojciech Boruch, Mikołaj Rogóż, Żaneta Garczyk, Piotr Palimąka
 • Najlepsze postery: Julia Giera, Wojciech Paterek

Obszar nauk przyrodniczych:

 • Najlepsze wystąpienia: Justyna Dąbrowska, Oliwia Siomak, Katarzyna Kruk
 • Najlepsze postery: Jakub Kuczyński, Nina Rędzia

Obszar nauk ścisłych:

 • Najlepsze wystąpienie: Jakub Rech
 • Najlepszy poster: Bogumiła Szostak

Obszar nauk Nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych:

 • Najlepszy poster: Anna Wilczyńska

Patroni Honorowi:

 • Marszałek Województwa Lubelskiego Sławomir Sosnowski
 • Prezydent Miasta Lublin Krzysztof Żuk
 • Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Politechnika Lubelska
 • Nowoczesne Zarządzanie Biznesem
 • Krajowa Reprezentacja Doktorantów
 • Samorząd Doktorantów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Patroni Medialni:

 • Wydawnictwo PWN
 • Platforma Pol-Int
 • TV Student

Organizatorzy:

 • Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej