IX Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa – XVI Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2024 Skip to main content
IX Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa

TYGIEL 2017

„Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju"

IX Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2017 „Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju” odbyła się w dniach 18-19 marca 2017 roku w Lublinie. W Wydarzeniu uczestniczyło ponad 600 przedstawicieli środowiska naukowego – pracowników naukowych, doktorantów i studentów. Uczestnicy Konferencji mieli możliwość wysłuchania wykładów zaproszonych gości i innych uczestników wydarzenia, a ponadto wygłoszenia własnego wystąpienia ustnego, prezentacji posteru naukowego oraz merytorycznej dyskusji na temat przedstawianych zagadnień naukowych.

Główną ideą Konferencji jest wymiana wiedzy i doświadczeń pomiędzy przedstawicielami różnych dziedzin nauki. Obrady prowadzone w interdyscyplinarnym gronie pozwoliły rzucić nowe światło na omawiane zagadnienia. Zgodnie z intencją organizatorów, wiedza nabyta przez uczestników, oraz nawiązane podczas Konferencji kontakty, przyczyni się do zwiększenia innowacyjności i użyteczności prowadzonych działań. Inicjatywa, która po wielu latach, przynosi oczekiwane rezultaty, stała się niewątpliwie jednym z największych panelów wiedzy w Polsce.

IX Konferencja TYGIEL została zorganizowana przez Fundację na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL w ścisłej współpracy z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, który został Partnerem Organizacyjnym przedsięwzięcia.

Goście Honorowi Konferencji:

 • Wykład pt.: Transdyscyplinarność: koszty i zyski
  prof. Barbara Czarniawska jest magistrem psychologii (Uniwersytet Warszawski, 1970) i doktorem nauk ekonomicznych (SGPiS, 1976), a obecnie profesorem organizacji i zarządzania na Uniwersytecie w Goteborgu, Szwecja. Szkoła Ekonomii w Sztokholmie, Szkoła Biznesu w Kopenhadze i Szkoła Ekonomii w Helsinkach nadały jej tytuł doktora honoris causa. Członkini Szwedzkiej Królewskiej Akademii Nauk, Królewskiej Szwedzkiej Akademii Nauk Technicznych, Królewskiego Towarzystwa Nauki i Sztuki w Goteborgu, oraz Societas Scientiarum Fennica. Bada organizowanie i zarządzanie z perspektywy konstruktywistycznej i feministycznej; ostatnio w centrum jej zainteresowań jest związek między praktyką zarządzania i kulturą masową. Jako metodolog zajmuje się technikami badań terenowych i zastosowaniem narratologii w naukach społecznych. Pisze w języku angielskim, szwedzkim, włoskim i polskim. Jej ostatnie książki po polsku to Trochę inna teoria organizacji, Poltex 2010/2013 i Zmiana kadru: Jak zarządzano Warszawą w okresie przemian, Sedno 2014.
 • Wykład pt.: Szczepionki Przeciwwirusowe Nowej Generacji
  prof. dr hab. Bogusław Szewczyk
  – wirusolog; kierownik Zakładu Szczepionek Rekombinowanych Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG-GUMed. Był członkiem Eksperckiej Grupy Doradczej KE w 5 Programie Ramowym UE oraz członkiem European Food Safety Authority UE ds. monitoringu i zapobiegania ptasiej grypie. Odbył staże zagraniczne na University of California San Francisco, University of Utah, University of London. Zajmuje się między innymi konstruowaniem szczepionek i testów diagnostycznych za pomocą metod inżynierii genetycznej.
 • Wykład pt.: Cyfrowe życie
  dr hab. Piotr Celiński, prof. UMCS 
  – medioznawca, teoretyk mediów cyfrowych, animator kultury, profesor nadzwyczajny w Zakładzie Filozofii Polityki i Komunikacji Społecznej UMCS. Kurator i współtwórca wydarzeń kulturalnych i artystycznych. Autor i redaktor książek: Interfejsy. Cyfrowe technologie w komunikowaniu (Wrocław 2010), Kulturowe kody technologii cyfrowych (Lublin 2011), Mindware. Technologie dialogu (Lublin 2012), Postmedia. Cyfrowy kod i bazy danych (Lublin 2013). Współtwórca i członek zarządu Fundacji Instytut Kultury Cyfrowej (www.kulturacyfrowa.org).
 • Wykład pt.: Eksploracja Marsa – wyzwania i rozwiązania
  mgr inż. Marcin Maciejewski – elektronik, doktorant, pracownik Politechniki Lubelskiej. Koordynator Projektu ORION, interdyscyplinarnego przedsięwzięcia, zrzeszającego specjalistów z wielu dziedzin nauk technicznych, informatycznych oraz przyrodniczych. Celem projektu jest stworzenie łazika marsjańskiego – robota mobilnego odpornego na warunki panujące na „czerwonej planecie”. Interesuje się nowymi technologiami w robotyce, telemedycynie, druku 3d i uzbrojeniu.

Podczas Konferencji został również zaprezentowany model robota.

Komitet Naukowy:

 • dr hab. Robert W. Cibrowski, prof. UwB JM Rektor Uniwersytetu w Białymstoku
 • prof. dr hab. inż. Piotr Kacejko JM Rektor Politechniki Lubelskiej
 • prof. dr hab. Zygmunt Litwińczuk JM Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
 • prof. dr hab. Stanisław Michałowski JM Rektor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • prof. dr hab. Radosław Dobrowolski Prorektor ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • prof. dr hab. Kazimierz Trębacz Dziekan Wydziału Biologii i Biotechnologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • prof. dr hab Ryszard Szyszka Dziekan Wydziału Biotechnologii i Nauk o Środowisku, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • prof. dr hab. Adam Choma Wydział Biologii i Biotechnologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • prof. dr hab. Małgorzata Paprocka-Borowicz Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • prof. dr hab. Cezary Sławiński Instytut Agrofizyki, Polska Akademia Nauk
 • prof. dr hab. Lech Zdybel Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr hab. Joanna Czarnecka Wydział Biologii i Biotechnologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr hab. Magdalena Staszczak Wydział Biologii i Biotechnologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr hab. Magdalena Krauze Wydział Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr hab. Ewa Kocój Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr hab. Agnieszka Lewicka-Zelent Wydział Pedagogiki i Psychologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr n. hum. Agnieszka Demczuk Wydział Politologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr n. o zdr. Mariola Janiszewska Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • dr n. med. Marta Łuczyk Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • dr n. med. Robert Łuczyk Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • dr n. o zdr. Paweł Chruściel Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • dr n. hum. Piotr Romaniuk Wydział Zdrowia Publicznego, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 • dr n. hum. Michał Zawadzki Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Monika Jach Wydział Biotechnologii i Nauk o Środowisku, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • dr Piotr Józefowski Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • dr n. med. Krzysztof Kaczmarek Wydział Zdrowia Publicznego, Śląski Uniwersytet Medyczny
 • dr Piotr Listos Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr n. med. Marcin Rząca Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
 • dr Ewa Sajnaga Interdyscyplinarne Centrum Badań Naukowych w Lublinie
 • dr Paweł Stangret Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Grzegorz Skrobotowicz Wydział Prawa Karnego Wykonawczego, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • dr Adam Gawryluk Wydział Agrobioinżynierii, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr inż. Monika Kulisz Wydział Zarządzania, Politechnika Lubelska
 • dr inż. Mirosław Szala Wydział Mechaniczny, Politechnika Lubelska
 • dr inż. Łukasz Grabowski Wydział Mechaniczny, Politechnika Lubelska
 • dr inż. Konrad Pietrykowski Wydział Mechaniczny, Politechnika Lubelska
 • dr inż. Michał Gęca Wydział Mechaniczny, Politechnika Lubelska
 • dr inż. Rafał Sochaczewski Wydział Mechaniczny, Politechnika Lubelska
 • dr inż. Marcin Szlachetka Wydział Mechaniczny, Politechnika Lubelska
 • dr Anna Szopa Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, Uniwersytet Jagielloński
 • dr Łukasz Lewkowicz Wydział Politologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
 • dr hab. Agata Skała Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
 • dr n. med. Anna Irzmańska-Hudziak Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • dr n. med. Justyna Woś II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym

Patronaty Honorowe:

 • Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • Prezydent Miasta Lublina Krzysztof Żuk
 • Marszałek Województwa Lubelskiego Sławomir Sosnowski
 • Politechnika Lubelska
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Patronaty Medialne:

 • Biotechnologia.pl
 • Stowarzyszenie Rozwoju Karier Doktorantów i Doktorów PolDoc
 • Historia.org.pl
 • konferencjemedyczne.info

Patronaty:

 • Doktoranckie Forum Uniwersytetów Polskich
 • Rada Uczelniana Samorządu Doktorantów Uniwersytetu w Białymstoku
 • Samorząd Doktorantów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
 • Samorząd Doktorantów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
 • Samorząd Doktorantów Politechniki Łódzkiej

Partner Organizacyjny: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie