Skip to main content
IX Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa

TYGIEL 2017

„Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju"

IX Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2017 „Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju” odbyła się w dniach 18-19 marca 2017 roku w Lublinie. W Wydarzeniu uczestniczyło ponad 600 przedstawicieli środowiska naukowego – pracowników naukowych, doktorantów i studentów. Uczestnicy Konferencji mieli możliwość wysłuchania wykładów zaproszonych gości i innych uczestników wydarzenia, a ponadto wygłoszenia własnego wystąpienia ustnego, prezentacji posteru naukowego oraz merytorycznej dyskusji na temat przedstawianych zagadnień naukowych.

Główną ideą Konferencji jest wymiana wiedzy i doświadczeń pomiędzy przedstawicielami różnych dziedzin nauki. Obrady prowadzone w interdyscyplinarnym gronie pozwoliły rzucić nowe światło na omawiane zagadnienia. Zgodnie z intencją organizatorów, wiedza nabyta przez uczestników, oraz nawiązane podczas Konferencji kontakty, przyczyni się do zwiększenia innowacyjności i użyteczności prowadzonych działań. Inicjatywa, która po wielu latach, przynosi oczekiwane rezultaty, stała się niewątpliwie jednym z największych panelów wiedzy w Polsce.

IX Konferencja TYGIEL została zorganizowana przez Fundację na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL w ścisłej współpracy z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, który został Partnerem Organizacyjnym przedsięwzięcia.

Goście Honorowi Konferencji:

 • Wykład pt.: Transdyscyplinarność: koszty i zyski
  prof. Barbara Czarniawska jest magistrem psychologii (Uniwersytet Warszawski, 1970) i doktorem nauk ekonomicznych (SGPiS, 1976), a obecnie profesorem organizacji i zarządzania na Uniwersytecie w Goteborgu, Szwecja. Szkoła Ekonomii w Sztokholmie, Szkoła Biznesu w Kopenhadze i Szkoła Ekonomii w Helsinkach nadały jej tytuł doktora honoris causa. Członkini Szwedzkiej Królewskiej Akademii Nauk, Królewskiej Szwedzkiej Akademii Nauk Technicznych, Królewskiego Towarzystwa Nauki i Sztuki w Goteborgu, oraz Societas Scientiarum Fennica. Bada organizowanie i zarządzanie z perspektywy konstruktywistycznej i feministycznej; ostatnio w centrum jej zainteresowań jest związek między praktyką zarządzania i kulturą masową. Jako metodolog zajmuje się technikami badań terenowych i zastosowaniem narratologii w naukach społecznych. Pisze w języku angielskim, szwedzkim, włoskim i polskim. Jej ostatnie książki po polsku to Trochę inna teoria organizacji, Poltex 2010/2013 i Zmiana kadru: Jak zarządzano Warszawą w okresie przemian, Sedno 2014.
 • Wykład pt.: Szczepionki Przeciwwirusowe Nowej Generacji
  prof. dr hab. Bogusław Szewczyk
  – wirusolog; kierownik Zakładu Szczepionek Rekombinowanych Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG-GUMed. Był członkiem Eksperckiej Grupy Doradczej KE w 5 Programie Ramowym UE oraz członkiem European Food Safety Authority UE ds. monitoringu i zapobiegania ptasiej grypie. Odbył staże zagraniczne na University of California San Francisco, University of Utah, University of London. Zajmuje się między innymi konstruowaniem szczepionek i testów diagnostycznych za pomocą metod inżynierii genetycznej.
 • Wykład pt.: Cyfrowe życie
  dr hab. Piotr Celiński, prof. UMCS 
  – medioznawca, teoretyk mediów cyfrowych, animator kultury, profesor nadzwyczajny w Zakładzie Filozofii Polityki i Komunikacji Społecznej UMCS. Kurator i współtwórca wydarzeń kulturalnych i artystycznych. Autor i redaktor książek: Interfejsy. Cyfrowe technologie w komunikowaniu (Wrocław 2010), Kulturowe kody technologii cyfrowych (Lublin 2011), Mindware. Technologie dialogu (Lublin 2012), Postmedia. Cyfrowy kod i bazy danych (Lublin 2013). Współtwórca i członek zarządu Fundacji Instytut Kultury Cyfrowej (www.kulturacyfrowa.org).
 • Wykład pt.: Eksploracja Marsa – wyzwania i rozwiązania
  mgr inż. Marcin Maciejewski – elektronik, doktorant, pracownik Politechniki Lubelskiej. Koordynator Projektu ORION, interdyscyplinarnego przedsięwzięcia, zrzeszającego specjalistów z wielu dziedzin nauk technicznych, informatycznych oraz przyrodniczych. Celem projektu jest stworzenie łazika marsjańskiego – robota mobilnego odpornego na warunki panujące na „czerwonej planecie”. Interesuje się nowymi technologiami w robotyce, telemedycynie, druku 3d i uzbrojeniu.

Podczas Konferencji został również zaprezentowany model robota.

Komitet Naukowy:

 • dr hab. Robert W. Cibrowski, prof. UwB JM Rektor Uniwersytetu w Białymstoku
 • prof. dr hab. inż. Piotr Kacejko JM Rektor Politechniki Lubelskiej
 • prof. dr hab. Zygmunt Litwińczuk JM Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
 • prof. dr hab. Stanisław Michałowski JM Rektor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • prof. dr hab. Radosław Dobrowolski Prorektor ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • prof. dr hab. Kazimierz Trębacz Dziekan Wydziału Biologii i Biotechnologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • prof. dr hab Ryszard Szyszka Dziekan Wydziału Biotechnologii i Nauk o Środowisku, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • prof. dr hab. Adam Choma Wydział Biologii i Biotechnologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • prof. dr hab. Małgorzata Paprocka-Borowicz Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • prof. dr hab. Cezary Sławiński Instytut Agrofizyki, Polska Akademia Nauk
 • prof. dr hab. Lech Zdybel Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr hab. Joanna Czarnecka Wydział Biologii i Biotechnologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr hab. Magdalena Staszczak Wydział Biologii i Biotechnologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr hab. Magdalena Krauze Wydział Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr hab. Ewa Kocój Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr hab. Agnieszka Lewicka-Zelent Wydział Pedagogiki i Psychologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr n. hum. Agnieszka Demczuk Wydział Politologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr n. o zdr. Mariola Janiszewska Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • dr n. med. Marta Łuczyk Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • dr n. med. Robert Łuczyk Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • dr n. o zdr. Paweł Chruściel Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • dr n. hum. Piotr Romaniuk Wydział Zdrowia Publicznego, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 • dr n. hum. Michał Zawadzki Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Monika Jach Wydział Biotechnologii i Nauk o Środowisku, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • dr Piotr Józefowski Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • dr n. med. Krzysztof Kaczmarek Wydział Zdrowia Publicznego, Śląski Uniwersytet Medyczny
 • dr Piotr Listos Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr n. med. Marcin Rząca Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
 • dr Ewa Sajnaga Interdyscyplinarne Centrum Badań Naukowych w Lublinie
 • dr Paweł Stangret Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Grzegorz Skrobotowicz Wydział Prawa Karnego Wykonawczego, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • dr Adam Gawryluk Wydział Agrobioinżynierii, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr inż. Monika Kulisz Wydział Zarządzania, Politechnika Lubelska
 • dr inż. Mirosław Szala Wydział Mechaniczny, Politechnika Lubelska
 • dr inż. Łukasz Grabowski Wydział Mechaniczny, Politechnika Lubelska
 • dr inż. Konrad Pietrykowski Wydział Mechaniczny, Politechnika Lubelska
 • dr inż. Michał Gęca Wydział Mechaniczny, Politechnika Lubelska
 • dr inż. Rafał Sochaczewski Wydział Mechaniczny, Politechnika Lubelska
 • dr inż. Marcin Szlachetka Wydział Mechaniczny, Politechnika Lubelska
 • dr Anna Szopa Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, Uniwersytet Jagielloński
 • dr Łukasz Lewkowicz Wydział Politologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
 • dr hab. Agata Skała Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
 • dr n. med. Anna Irzmańska-Hudziak Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • dr n. med. Justyna Woś II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym

Patronaty Honorowe:

 • Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • Prezydent Miasta Lublina Krzysztof Żuk
 • Marszałek Województwa Lubelskiego Sławomir Sosnowski
 • Politechnika Lubelska
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Patronaty Medialne:

 • Biotechnologia.pl
 • Stowarzyszenie Rozwoju Karier Doktorantów i Doktorów PolDoc
 • Historia.org.pl
 • konferencjemedyczne.info

Patronaty:

 • Doktoranckie Forum Uniwersytetów Polskich
 • Rada Uczelniana Samorządu Doktorantów Uniwersytetu w Białymstoku
 • Samorząd Doktorantów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
 • Samorząd Doktorantów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
 • Samorząd Doktorantów Politechniki Łódzkiej

Partner Organizacyjny: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie