VIII Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa – XVI Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2024 Skip to main content
VIII Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa

TYGIEL 2016

„Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju"

W dniach 12-13 marca 2016 roku odbyła się VIII Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2016 „Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju”. Została ona zorganizowana przez Fundację na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL; Samorząd Doktorantów Politechniki Lubelskiej; KN Technologii Materiałów, Politechniki Lubelskiej; SKN Projektowania i Druku Przestrzennego, Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie KN Biologów i Hodowców Zwierząt, Sekcja Hodowli i Biotechnologii Świń Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.Celem tego wydarzenia była wymiana poglądów oraz doświadczeń naukowych i integracja między środowiskami pracowników naukowych, doktorantów i studentów, a także inspiracja do nawiązywania współpracy oraz stworzenia interdyscyplinarnych zespołów badawczych.

W Konferencji udział wzięło 550 osób z ponad 60 uczelni. Podczas dwudniowych obrad odbyło się 31 sesji tematycznych, w których ponad 330 prelegentów miało możliwość przedstawienia wyników badań uzyskanych w ramach realizacji badań naukowych, prac dyplomowych, doktorskich oraz przedstawienia praktycznych zastosowań i możliwości aplikacji podjętych działań. Drugiego dnia Konferencji odbyła się sesja posterowa, podczas której autorzy zaprezentowali 120 posterów naukowych, by wspólnie dyskutować nad osiągnięciami, problemami i możliwościami współczesnej nauki.

Wśród uczestników zostało wyłonionych 40 laureatów, którzy zostali wyróżnieni za najlepsze wystąpienia ustne i postery w sesjach tematycznych.
W ramach udziału w Konferencji Uczestnicy mieli możliwość przygotowania artykułów, które po uzyskaniu pozytywnej recenzji zostaną opublikowane w formie rozdziałów w monografiach naukowych.

Nad przebiegiem obrad czuwał Komitet Naukowy w składzie:

 • Prof. dr hab. n. med. Jan Kotarski – Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • Prof. dr hab. Zofia Stępniewska – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Prof. dr hab. Zygmunt Litwińczuk – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Prof. dr hab. Ryszard Szyszka – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Prof. dr hab. Kazimierz Trębacz – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Prof. dr hab. Adam Choma – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Dr hab. Ewa Skórzyńska-Polit, prof. KUL – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Dr hab. Andrzej Łukasik, prof. UMCS – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Dr hab. Lech Zdybel, prof. UMCS – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Dr hab. Marek Babicz, prof. UP – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Dr hab. Anna Chmielowiec-Korzeniowska, prof. UP – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Dr hab. Magdalena Staszczak – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Dr hab. Jolanta Zdybel – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Dr hab. Małgorzata Kwiecień – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Dr hab. n. med. Iwona Wertel – Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • Dr n. med. Marta Łuczyk – Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • Dr n. med. Anna Irzmańska-Hudziak – Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • Dr n. med. Renata Domżał-Drzewicka – Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • Dr n. med. Krzysztof Sokołowski – Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • Dr Grzegorz Skrobotowicz – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Dr Aleksandra Seta-Koselska – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Dr Jarosław Zubrzycki – Politechnika Lubelska
 • Dr Ewa Skrzypczak – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Jako Goście Honorowi swoją obecnością zaszczycili nas:

 • Dr hab. Andrzej Łukasik, prof. UMCS, Dyrektor Instytutu Filozofii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie – „Ontologiczne i epistemologiczne aspekty pomiaru w mechanice kwantowej
 • Dr Monika Elżbieta Jach, Katedra Biologii Molekularne, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – „Mikrobiota, mikrobiom i superorganizm
 • Dr inż. Małgorzata Goleman, Katedra Hodowli Zwierząt Towarzyszących i Dzikich, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie – „Zaburzenia behawioralne czy pies źle wychowany?
 • Thermolytix Sp. z o.o. – „Opracowanie innowacyjnej metody zwiększenia efektywności ogniw fotowoltaicznych

Patronat nad przedsięwzięciem objęli:

 • Stowarzyszenie Rozwoju Karier Doktorantów i Doktorów PolDoc
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Porozumienie Doktorantów Uczelni Rolniczych i Przyrodniczych
 • Niezależne Zrzeszenie Studentów
 • Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Śląski Uniwersytet Medyczny
 • Politechnika Lubelska
 • Porozumienie Doktorantów Uczelni Technicznych
 • Termedia sp. z o.o.
 • Prezydent Miasta Lublin Krzysztof Żuk
 • Samorząd Doktorantów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
 • Marszałek Województwa Lubelskiego Sławomir Sosnowski
 • Biotechnologia.pl
 • Radio Lublin
 • TVP 3 Lublin
 • AIESEC Polska
 • MEDtube sp. z o. o.
 • Radio eR

Organizację Wydarzenia wsparli Sponsorzy:

 • Thermolytix Sp. z o.o.
 • D.H.R. Kontakt Sp. z o.o.
 • INB Marketing Sp. z o.o.